הקבץ לתולדות המאה העשרים- לתלמידים ממשיכים בלבד

ההקבץ לא ייפתח לתלמידים חדשים בשנה"ל תשע"ו

(מסגרת 321)

מטרתו של הקבץ זה היא להציע לתלמידים מסגרת שבה יוכלו לרכוש ידע והבנה בסיסית בתחומי ההיסטוריה של המאה העשרים. אופיו המיוחד של ההקבץ בא לידי ביטוי בשילוב רב צדדי בין ההיסטוריה הכללית לבין תולדות העם היהודי ומדינת ישראל. במסגרת זו מתאפשר לתלמידים ללמוד על תופעות בהיסטוריה בת-זמננו כעליית דמוקרטיית ההמונים, מרכזיותה של הלאומיות, המרוץ והעימותים הבין-מעצמתיים, מלחמות העולם, המשטרים האוטוריטריים, המשברים הכלכליים, הדה-קולוניזציה והתמורות התרבותיות והאינטלקטואליות. במקביל ניתן לתלמידים לשלב בהקבץ זה לימוד פרקים היסטוריים על התהליכים שעברו הקהילות היהודיות השונות מתחילת המאה, הרדיפות האנטישמיות, ההגירות הגדולות, ההתארגנויות הפוליטיות העצמאיות ברחוב היהודי, לידת הלאומיות הציונית ומפעלה, השואה, הקמת המדינה ותולדות הסכסוך הישראלי-ערבי.

הקורסים המוצעים הם מן התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח ומחוגי ביה"ס להיסטוריה (היסטוריה כללית; היסטוריה של ע"י ולימודי מדינת ישראל, היסטוריה של  המזרח התיכון ואפריקה). שיעורי בחירה נוספים מוצעים מחוגים נוספים וגם מפקולטות אחרות - מותר לבחור קורס בחירה אחד בלבד מפקולטה אחרת.

ניתן לתלמידים לבחור בהקבץ ללא סמינריון מצומצם בהיקף של 16 ש"ס ובהקבץ הכולל סמינריון או רפראט בהיקף של 20 ש"ס.

הרישום לסמינריון ייעשה רק לאחר השלמת שאר שיעורי ההקבץ.

יש לוודא עמידה בתנאי הקדם של כל סמינריון, בהתאם לשיוכו החוגי.

מבנה ההקבץ:      
שיעורי חובה: 4 ש"ס

שיעורי ליבה:

4 ש"ס

שיעורי בחירה:

8 ש"ס

סה"כ

16 ש"ס

סמינריון או רפראט *

4 ש"ס

סה"כ הקבץ עם סמינריון או רפראט

20 ש"ס


 

* אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה בהיקף של 2 ש"ס מהיצע ההקבץ.
תנאי קדם לסמינריון: השלמת כל שיעורי החובה ותרגיל לפיתוח מיומנויות למידה.

לקורסים לחצו כאן.

 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח