מזכירות תלמידים כללית בפקולטה

 

שירותים הניתנים על ידי מזכירות כללית

מתן אישורים

אישורים אקדמיים כגון: גיליון ציונים (RECORD OF STUDIES) ואישור זכאות לתואר (CERTIFICATE OF ELIGIBILITY) או אישור על מצב הלימודים ניתן להזמין בעברית ובאנגלית באמצעות האינטרנט ב"מידע אישי לתלמיד" או במזכירות התלמידים של הפקולטה (בניין גילמן, חדר 150, טל' 6409780). 

שלושה עותקים של גיליון הציונים בעברית ושלושה עותקים של אישור הזכאות לתואר בעברית נשלחים לבית התלמיד עם סיום חובותיו האקדמיות והמנהליות וסיום הטיפול בטופס הטיולים, ללא תשלום. ניתן לקבל עותקים נוספים בעברית או באנגלית תמורת תשלום. יש לשלם עבור כל אישור על פי התעריף שנקבע על ידי האוניברסיטה. תלמיד שלא הסדיר את שכר הלימוד אינו זכאי לקבל אישור. פרטים במבוא הכלל-אוניברסיטאי. 

אישורים מנהליים ניתנים על ידי מדור התלמידים במרכז למרשם (בניין דסנברג-וולף).

תלמידים הלומדים בחוג אחד בפקולטה למדעי הרוח ובחוג נוסף בפקולטה אחרת יקבלו את כל האישורים - כולל אישור הזכאות לתואר ותעודת הגמר - בפקולטה האחרת, פרט לתלמידי תכנית המצטיינים המשולבת במדעי הרוח ובאמנויות, שיקבלו את כל האישורים בפקולטה למדעי הרוח.

        1. גיליון ציונים (RECORD OF STUDIES)

הגיליון כולל את רשימת הקורסים שאליהם נרשם התלמיד במהלך לימודיו ופירוט הציונים. בגיליון יירשם הציון האחרון בכל קורס (גם אם הוא "נכשל"). לא יינתן אישור על חלק מן הקורסים שלמד התלמיד או על חוג אחד בלבד (אם התלמיד למד במסגרת דו-חוגית).

         2. אישור על מצב הלימודים

האישור ניתן רק לתלמיד פעיל. באישור מפורטת יתרת חובות התלמיד לתואר. לקבלת האישור, על התלמיד לפנות למזכירות החוג בו הוא לומד ולבקש אישור פנימי. עם אישור זה יפנה למזכירות תלמידים כללית, שם יוכל להזמין את האישור.

      3. אישור זכאות לתואר (עברית/אנגלית)

באישור יופיעו הציון הסופי ותאריך הזכאות לתואר. 

 

חידוש לימודים

תלמידים המבקשים לחדש את לימודיהם בפקולטה בהתאם לתקנות חידוש הלימודים (ראה מידע כללי) יפנו למזכירות התלמידים לשם קבלת טופס מתאים.

תלמידים המחדשים את לימודיהם חייבים בתשלום דמי חידוש לימודים.

חידוש הלימודים מותנה בצבירת מספר מינימלי של שעות לימוד והוא כפוף לתנאים של כל חוג או יחידה. תכנית הלימודים המחייבת את התלמידים המחדשים לימודים היא התכנית של השנה שבה חודשו הלימודים.

ניתן לחדש לימודים בסמסטר א' עד שישה שבועות לפני תחילת השנה ובסמסטר ב' עד חודש ימים לפני תחילת הסמסטר.

 

בחינות 

הוראות לנבחנים ניתן למצוא בקישור בחינות:  http://www.tau.ac.il/tau-rules/meida-7.pdf  

מידע נוסף והוראות בענייני בחינות, יש ללחוץ כאן 

 
 
צור קשר:
משרדי המזכירות:
בניין גילמן, חדר 150, 
טל': 03-6409780
קבלת קהל: בימים א', ג', ד' בשעות 09:00-13:00, 
ביום ב' בשעות 09:00-15:00
ביום ה' אין קבלת קהל
דוא"ל:    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

נציב קבילות הסטודנטים בפקולטה למדעי הרוח :

פרופ' דניאל מור, נציב הקבילות, מטפל בקבילות סטודנטים בנושאים שלא מצאו את פתרונם במסגרת יחידת הלימוד של התלמיד. קבילות לנציב יש לשלוח בכתב בלבד לכתובת הבאה:
נציב קבילות הסטודנטים, דוא"ל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  , דקאנט הסטודנטים ע"ש רות ואלן זיגלר, קריית האוניברסיטה, רמת אביב, ת"ד 39040, תל-אביב 61390,
טלפון: 03-6408832, פקס: 03-6409690 
נציב הקבילות יטפל רק בקבילות אישיות שהתקבלו בכתב מהקובל/ת עצמו/ה ובחתימתו/ת.

 
 
 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח