פירוט הקורסים

קורסי לימודי תעודה בתרגום ובעריכת תרגום

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

סמסטר א'

מסגרת 630

0633302001 - ארגז כלים למתרגם - חובה (תאריך בחינה)
גב' יעל סלע-שפירו סמסטר א'סדנהב'10:00–12:00גילמן497
0633303601 - בעיות יסוד במלאכת התרגום לעברית - חובה (תאריך בחינה)
גב' תרזה בירון-פרידסמסטר א'סדנהב'12:00–14:00גילמןא361
0680730301 - מבוא לתורת התרגום (תאריך בחינה)
מר אוסטפלד לוין שאולסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן281
0633300201 - סדנה בתרגום ספרות ילדים (תאריך בחינה)
ד"ר חנה לבנתסמסטר א'סדנהב'16:00–18:00גילמן362
0680701001 - סדנת תרגום מגרמנית (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר א'סדנהב'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0633301101 - משפה לשפה: פרגמטיקה ותרגום-חובה (תאריך בחינה)
ד"ר טל גולדפייןסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג205
0633302401 - תרגום עסקי ומשפטי (תאריך בחינה)
גב' קרן נייזר-כהןסמסטר א'סדנהד'12:00–14:00רוזנברג107
0633302501 - פרקי יסוד בלשון העברית א' - חובה (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג209
0633300801 - תרגום לתקשורת ותרגום כתוביות לטלוויזיה (תאריך בחינה)
גב' אהרה זהביתסמסטר א'סדנהד'16:00–18:00
**הסדנה תתקיים בכיתת מחשבים בניין ווב כיתה 02

סמסטר ב'

מסגרת 630

0633303501 - סדנה בעריכת תרגום - חובה (תאריך בחינה)
ד"ר נחמה ברוךסמסטר ב'סדנהב'10:00–12:00גילמן497
0680702701 - סדנה בתרגום פרוזה אנגלית (תאריך בחינה)
ד"ר עמרי אשרסמסטר ב'סדנהב'12:00–14:00גילמןא317
0633303201 - סדנה בתרגום פרוזה אנגלית (תאריך בחינה)
מר אוסטפלד לוין שאולסמסטר ב'סדנהב'12:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0680700201 - אבני דרך בתולדות התרגום (תאריך בחינה)
מר אוסטפלד לוין שאולסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן362
0680701201 - תרגום, מניפולציה, צנזורה ** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עמרי אשרסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00גילמן261
0662322701 - סדנת תרגום ספרדית עברית** (תאריך בחינה)
ד"ר טל גולדפייןסמסטר ב'סדנהד'08:00–10:00גילמן455
0633302701 - פרקי יסוד בלשון העברית ב' - חובה (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג209
0662207901 - רב-לשוניות, זהות והגירה במאה ה-21** (תאריך בחינה)
ד"ר טל גולדפייןסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן307
0633304001 - לוקליזציה (תאריך בחינה)
גב' ליאת נויסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן261
0633302101 - מפרקטיקה לתיאוריה - גישות שונות בחקר התרגום (תאריך בחינה)
ד"ר טל גולדפייןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן362
0633303801 - סדנה לתרגום טקסטים עיוניים (תאריך בחינה)
גב' דפנה רוזנבליט
גב' קרן נייזר-כהן
סמסטר ב'סדנהד'16:00–18:00גילמן362
0699400201 - פגישות עם יוצרים מתרגמים ועורכים (תאריך בחינה)
פרופ' תמר סוברןסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00גילמן281
** חובה להשתתף באחת מסדנאות תרגום פרוזה

תרגום ועריכה - ספרדית

0662322601 - סדנת תרגום ספרדית עברית** (תאריך בחינה)
ד"ר טל גולדפייןסמסטר א'סדנהד'08:00–10:00גילמן455
0662322701 - סדנת תרגום ספרדית עברית** (תאריך בחינה)
ד"ר טל גולדפייןסמסטר ב'סדנהד'08:00–10:00גילמן455
**פתיחת הסדנה תלויה במספר הנרשמים
**אין קשר בין הסדנאות. ניתן להשתתף בכל אחת בנפרד.

השלמות - חובה

מסגרת 625

0690140301 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר א'שיעורב'08:00–10:00רוזנברג102
0690140302 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00רוזנברג102
0690140303 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'שיעורג'08:00–10:00רוזנברג102

השלמות - קורסי בחירה

מסגרת 625

סמסטר א'

0690140001 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00ווב001
0690140101 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'תרגילג'08:00–10:00רוזנברג102
0690120301 - נוסחים ותרגומים של המקרא (תאריך בחינה)
ד"ר גיא דרשןסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00רוזנברג104
0690340301 - לשונה של הסיפורת העברית החדשה (תאריך בחינה)
פרופ' תמר סוברןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0699402401 - שפת השיר (תאריך בחינה)
ד"ר עידית נובסמסטר א'סדנהד'12:00–14:00רוזנברג106
0680700901 - המקרא ותרגומיו (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רן הכהןסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמןא362
**אקטואלי לתלמידי שנה שניה
0690340401 - לשונה של השירה העברית החדשה (תאריך בחינה)
פרופ' תמר סוברןסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00גילמן278

סמסטר ב'

0690223601 - עם לבדד ישכון-האומנם? ספרות המקרא על רקע תרבויות המזרח הקדום (תאריך בחינה)
ד"ר אסנת ברתורסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג205
0690225101 - לשון המקרא וסגנונו (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג208 ספריה
0690140102 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'תרגילב'16:00–18:00רוזנברג102

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח