בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום ד' 15.5.16, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 18.9.16

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   יסודות הגיאוארכיאולוגיה**   ד"ר בן-יוסף ארז   18/01/2016  13:30  18/03/2016  09:00 
בחינה   הארכיאולוגיה מהי?   פרופ' שלמה בונימוביץ   20/01/2016  13:00  17/02/2016  09:00 
בחינה   טכנולוגיה ותרבות חומרית*   פרופ' יובל גורן   20/01/2016  09:00  14/02/2016  09:00 
בחינה   טיפולוגיה של כלי-חרס א'**   פרופ' רפאל גרינברג   21/01/2016  09:00  16/02/2016  09:00 
בחינה   מבוא לתרבות אנטוליה: היסטוריה וארכיאולוגיה של אנטוליה   ד"ר אמיר גילן   22/01/2016  09:00  19/02/2016  09:00 
בחינה   מיקרוארכיאולוגיה*   פרופ' יובל גורן   22/01/2016  09:00  18/02/2016  09:00 
בחינה   האדם הקדמון במזרח התיכון: מבוא לארכיאולוגיה פרהיסטורית   פרופ' רן ברקאי   24/01/2016  13:00  04/03/2016  09:00 
בחינה   תולדות המחשבה הארכיאולוגית**   ד"ר שטיבל גיא ,פרופ' אבי גופר   25/01/2016  09:00  23/02/2016  09:00 
בחינה   מבוא למצרים העתיקה   ד"ר דבורה סוויני   26/01/2016  13:00  13/03/2016  16:00 
בחינה   טיפולוגיה של כלי חרס ב'**   דר' יובל גדות   מועד א : 27/01/2016 בשעה : 09:00 ; הבחינה תתקיים בחדר אוספים.

מועד ב : 21/02/2016 בשעה : 09:00 ; הבחינה תתקיים בחדר אוספים.

בחינה   הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים   פרופ' רפאל גרינברג   28/01/2016  13:00  24/02/2016  09:00 
בחינה   מטבע לתרבות - צמחים ותרבות האדם בפרספקטיבה ארכיאולוגית   ד"ר לנגוט דפנה   29/01/2016  09:00  24/02/2016  09:00 
בחינה   בין המהפכות: התקופה הכלקוליתית בדרום הלבנט   ד"ר אורי דוידוביץ'   31/01/2016  09:00  28/02/2016  16:00 
בחינה   כלי צור בשימוש האדם הפרהיסטורי-שיטות ייצור וטיפוסי כלים**   פרופ' רן ברקאי   מועד א : 01/02/2016 בשעה : 09:00 ; הבחינה תתקיים בחדר אוספים.

מועד ב : 27/03/2016 בשעה : 16:00 ; הבחינה תתקיים בחדר אוספים.

בחינה   יוון בארץ-ישראל   פרופ' אורן טל   02/02/2016  09:00  11/03/2016  09:00 
בחינה   מבוא לארכיאולוגיה קלאסית ושל א"י בתקופות הקלאסיות   ד"ר שטיבל גיא   02/02/2016  09:00  28/02/2016  16:00 
בחינה   עצמות בעלי חיים במחקר הארכיאולוגי (מבוא לארכיאוזואולוגיה)   ד"ר ספיר-חן לידר   03/02/2016  09:00  04/03/2016  09:00 
בחינה   טקסט והקשר (מחליף את הקורס טקסט וממצא)   ד"ר דבורה סוויני   04/02/2016  09:00  11/03/2016  09:00 
בחינה   קרמיקה - פנים רבות לה   פרופ' יובל גורן   04/02/2016  09:00  20/03/2016  16:00 
בחינה   מבוא לארכיאולוגיה אגאית קדם-קלאסית: מינואים ומיקנים   פרופ' שלמה בונימוביץ   07/02/2016  09:00  18/03/2016  09:00 
בחינה   דיר אל-מדינה   ד"ר דבורה סוויני   08/02/2016  09:00  13/03/2016  16:00 
בחינה   טיפולוגיה של כלי חרס ג' (התקופות הקלאסיות)**   פרופ' אורן טל   מועד א : 09/02/2016 בשעה : 09:00 ; הבחינה תתקיים בחדר אוספים.

מועד ב : 06/03/2016 בשעה : 16:00 ; הבחינה תתקיים בחדר אוספים.

בחינה   מציידים לחקלאים: ביות בעלי חיים במזרח הקדום   ד"ר ספיר-חן לידר   10/02/2016  09:00  20/03/2016  16:00 

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מצרים ושכנותיה   ד"ר דבורה סוויני   13/06/2016  13:30  11/07/2016  09:00 
בחינה   בעלי חיים בתקופות היסטוריות: כלכלה וחברה   ד"ר ספיר-חן לידר   15/06/2016  09:00  20/07/2016  09:00 
בחינה   הארכיאולוגיה מהי?   דר' יובל גדות   15/06/2016  09:00  13/07/2016  09:00 
בחינה   טיפולוגיה של כלי חרס ג' (התקופות הקלאסיות)   פרופ' אורן טל   מועד א : 16/06/2016 בשעה : 09:00 ; הבחינה תתקיים בחדר אוספים.

מועד ב : 10/07/2016 בשעה : 09:00 ; הבחינה תתקיים בחדר אוספים.

בחינה   מבוא לאפיגרפיה שמית צפונית-מערבית   ד"ר ענת מנדל-גברוביץ'   16/06/2016  09:00  17/07/2016  09:00 
בחינה   אכדית למתחילים   פרופ' יורם כהן ,דר שי גורדין   17/06/2016  09:00  05/08/2016  09:00 
בחינה   חיתית למתחילים   ד"ר אמיר גילן   17/06/2016  09:00  05/08/2016  09:00 
בחינה   מבוא להיסטוריוגרפיה מקראית   ד"ר עומר סרגי   19/06/2016  09:00  18/07/2016  09:00 
בחינה   טיפולוגיה של כלי-חרס א'**   דר' יובל גדות   מועד א : 20/06/2016 בשעה : 09:00 ; הבחינה תתקיים בחדר אוספים.

מועד ב : 19/07/2016 בשעה : 09:00 ; הבחינה תתקיים בחדר אוספים.

בחינה   בין ירושלים ורומא - סוגיות של גלובליזציה מול התנגדות   ד"ר שטיבל גיא   21/06/2016  09:00  25/07/2016  09:00 
בחינה   עיונים בחומרים ובטכנולוגיות: מלאכת הצורף בארץ ישראל ובלבנט   פרופ' בנימין זאס   22/06/2016  09:00  15/07/2016  09:00 
בחינה   אתגר התארוך הארכיאולוגי:ארכיאומגנטיזם ושיטות נוספות**   ד"ר בן-יוסף ארז   23/06/2016  09:00  29/07/2016  09:00 
בחינה   הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים   פרופ' שלמה בונימוביץ   24/06/2016  09:00  22/07/2016  09:00 
בחינה   תולדות המחקר הארכיאולוגי של ארץ ישראל   פרופ' בנימין זאס   26/06/2016  13:00  22/07/2016  09:00 
בחינה   כיצד משקף עולם הסמלים את המהפכה הניאוליתית   פרופ' אבי גופר   27/06/2016  09:00  21/07/2016  09:00 
בחינה   טיפולוגיה של כלי חרס ב'**   דר' יובל גדות   מועד א : 28/06/2016 בשעה : 09:00 ; הבחינה תתקיים בחדר אוספים.

מועד ב : 26/07/2016 בשעה : 09:00 ; הבחינה תתקיים בחדר אוספים.

בחינה   דת ומאגיה במצרים העתיקה**   ד"ר דבורה סוויני   29/06/2016  09:00  31/07/2016  09:00 
בחינה   מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב   פרופ' יורם כהן   30/06/2016  09:00  28/07/2016  09:00 
בחינה   אמנות ארץ ישראל בכלקולית ובתקופת הברונזה   פרופ' בנימין זאס   01/07/2016  09:00  27/07/2016  09:00 
בחינה   שיטות לשחזור אקלים וסביבת האתר**   ד"ר לנגוט דפנה   03/07/2016  09:00  04/08/2016  09:00 
בחינה   מבוא לתרבויות מסופוטמיה - האלף השלישי והאלף השני לפנה"ס   פרופ' יורם כהן   07/07/2016  09:00  01/08/2016  09:00 
בחינה   מגדר וארכיאולוגיה במצרים העתיקה   ד"ר דבורה סוויני   08/07/2016  09:00  03/08/2016  09:00 
עבודה   הצד השלישי של המטבע: פרקים נבחרים בנומיסמטיקה של ארץ-ישראל   ד"ר יואב פרחי   13/06/2016  09:00     

בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח