תנאי הרישום והקבלה

1.   תואר ראשון בחוג לשפה וספרות ערבית באוניברסיטה מוכרת בציון סופי משוקלל 80 לפחות וציון 76 לפחות בחוג השני. בעלי תואר ראשון שאינם עומדים בתנאים אלה יידרשו ללמוד 12 ש"ס קורסי השלמה מלימודי התואר הראשון הכוללים: דקדוק א' או דקדוק ב' (4 ש"ס), לשון ערבית (4 ש"ס), ספרות קלאסית (2 ש"ס) וספרות מודרנית (2 ש"ס) ולהשיג בהם ציון ממוצע 80 לפחות.

2.   עמידה בהצלחה (ציון "עובר") בבחינת הכניסה בערבית שמקיים החוג לתכנית.

3.   עמידה בהצלחה בראיון קבלה המתקיים בשפה הערבית.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח