קורסי בחירה מחוץ לחוג

תלמידי/ות התואר השני רשאים/ות להשתתף בקורסי בחירה מחוץ לחוג העוסקים בתחום הבלשנות, באישור יועצת המ.א. של החוג לבלשנות ובאישור החוג הרלוונטי.

* במסלול העיוני רשאים/ות התלמידים/ות להשתתף בקורס אחד.

* במסלול המחקרי רשאים/ות התלמידים/ות להשתתף בשני קורסים, בתנאי שהם רלוונטים לתחום המחקר של התלמיד/ה. 

קיים שיתוף פעולה בין החוג לבלשנות לבין תכנית הלימודים הקוגניטיביים של השפה ושימושיה. תלמידי/ות התואר השני יכולים/ות לבחור את קורסי הבחירה מחוץ לחוג מתוך תכנית הלימודים הקוגניטיביים, באישור יועצת המ.א. של החוג לבלשנות.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח