מבנה תכנית הלימודים

על תלמידות ותלמידי התכנית ללמוד קורסים בהיקף 60 ש"ס לפי החלוקה הבאה: 

 •  6 קורסי ליבה (12 ש"ס) 
 • 1 קורס מתודולוגי בשיטות מחקר איכותניות (2 ש"ס)  
 • מסלול מורחב 1 בהיקף 20 ש"ס (המסלול כולל: קורסי מבוא ושיעורי בחירה בהיקף 18-16 ש"ס + קורס סמינר בהיקף 4-2 ש"ס)
 •  מסלול מורחב 2 בהיקף 20 ש"ס (המסלול כולל: קורסי מבוא ושיעורי בחירה בהיקף 18-16 ש"ס + קורס סמינר בהיקף 4-2 ש"ס)
 •  מסלול מצומצם בהיקף 6 ש"ס הכוללים שעורי בחירה בלבד.

 

קורסי חובה:  

הלימודים בתכנית כוללים קורסי חובה בהיקף 15-14 ש"ס: 
- שישה קורסי ליבה בהיקף 13-12 ש"ס
- קורס מתודולוגי - שיטות מחקר איכותניות בהיקף 2 ש"ס

יש לסיים את כל קורסי החובה עד תום השנתיים הראשונות ללימודים.

 

1. קורסי הליבה (לבחירה 6 קורסים מהרשימה)

1. מגדר והיסטוריה מודרנית במערב

 2ש"ס

2. מגדר  וחברה

 3ש"ס

3. פמיניזמים, משפט וחברה בישראל 

 2ש"ס

4. ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות

 2ש"ס

5. תרבות הגוף: ייצוג הגוף הנשי באמנות המודרנית

 2ש"ס

6. מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים  

 2ש"ס  

7כחול זה צבע של בנים? - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר

2 ש"ס

סה"כ שעות קורסי ליבה

13-12 ש"ס

 

2. שיטות מחקר

שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי

(מי שלמד/ה קורס זה בחוג אחר, יכול/ה לבקש פטור ולהשלים את השעות הנדרשות לסך שיעורי הליבה בקורס ליבה אחר או בקורס בחירה).

 2ש"ס 

סה"כ שעות כל קורסי החובה

 15-14ש"ס

 

 

 3. מסלולי לימוד:

על תלמידי התכנית לבחור שלושה מסלולי לימוד מתוך ארבעת המסלולים המוצעים. המסלולים המוצעים לבחירה הם: מדעי הרוח, אמנויות, מדעי החברה, משפטים. 

 

מסלול  1: מסלול מורחב בהיקף 20 ש"ס וכולל:

 • 10-4 ש"ס קורסי מבוא
 • 14-6 ש"ס קורסי העמקה
 • 4-2 ש"ס קורס סמינר כולל הגשת עבודת סמינר

 

מסלול 2: מסלול מורחב, בהיקף 20 ש"ס הכולל:

 • 10-4 ש"ס קורסי מבוא
 • 14-6 ש"ס קורסי העמקה
 • 4-2 ש"ס קורס סמינר הכולל הגשת עבודת רפראט

 

מסלול 3: מסלול מצומצם, בהיקף 6 ש"ס הכולל:

 • 6 ש"ס קורסי מבוא ו/או העמקה.

 

 • מסלול משפטים ניתן ללמוד במתכונת של מסלול מצומצם בלבד, למעט מי שלומד במקביל בפקולטה למשפטים.
 • הלימודים להשלמת המסלולים יתפרסו על פני שלוש שנות הלימודים לתואר.
 • יש להתחיל את הלימודים בכל מסלול בקורסי מבוא ורק לאחר מכן בקורסי העמקה.
 • יש לסיים את הלימודים בקורסי המבוא עד תום שנת הלימודים השנייה. 
 • סמינריונים: חובה ללמוד שני קורסים במתכונת "סמינריון" – אחד בכל מסלול מורחב. באחד משני הקורסים הסמינריוניים יש לכתוב חיבור סמינריוני ("עבודה סמינריונית") ובאחר – עבודת רפראט. הבחירה באיזה סמינריון ייכתב החיבור הסמינריוני ובאיזה תכתב עבודת הרפראט, חופשית.
 • קורסי סמינר ניתן לקחת רק בשנה השלישית ללימודים.
 • פרטים אודות הקורסים, תנאי ההשתתפות ודרישות קדם בקורסים השונים ניתן לראות בידיעוני הפקולטות, שבהן נלמדים הקורסים. הידיעונים מתעדכנים באתר האינטרנט של האוניברסיטה.
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח