מזכירות החוג

ראשת החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה: פרופ' מירי שפר-מוסנזון
ראשת התכנית ללימודי אפריקה בתכנית הבין אוניברסיטאית: ד"ר אירית בק
מזכירת התכנית: אילנה בנג'ויה
 
מזכירות התואר הראשון של התכנית הבינאוניברסיטאית ללימודי אפריקה:

אילנה בנג'ויה | חדר 415

משרד: 03-6407959 | דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

שעות קבלה:-

יום א' – 10:00-14:00

יום ה' – 10:00-14:00


 אתר החוג באינטרנט: http://www.tau.ac.il/humanities/mideast

אתר התכנית ללימודי אפריקה: http://www.africanstudies.co.il/

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח