בחינות

AspMaker2010s

1. יתכנו שינויים בלוח הבחינות. נא לעקוב אחר הפרסומים באינטרנט, ובלוח הבחינות כפי שהוא מתפרסם בחוג.
2. מומלץ להבחן במועד א'.
3. בשיעורים שמטלת הסיום שלהם היא הגשת עבודת סיום, אין מועד ב'.
4. על התלמיד חלה חובת מעקב אחרי לוח הבחינות וחפיפות בלוח הזמנים של הבחינות.
5.מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום ג' 15.5.16, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום ד' 18.9.16

בהצלחה...

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   ערבית שימושית**   מר מאדי קבלאן   מועד א : בחינה בע"פ. המועד ייקבע ע"י המרצה

בחינה   שירה ערבית קלאסית   ד"ר ג'יריס ח'ורי   18/01/2016  13:30  15/02/2016  09:00 
בחינה   טיפוסי שוליים בספרות הערבית הקלאסית   ד"ר אמיר לרנר   20/01/2016  09:00  11/03/2016  09:00 
בחינה   קווים מאפיינים בספרות הקלאסית   ד"ר אמיר לרנר   20/01/2016  13:00  13/03/2016  16:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה אסלאמית   ד"ר אחמד אע'באריה   22/01/2016  09:00  19/02/2016  09:00 
בחינה   דקדוק ב'   פרופ' ישי פלד   25/01/2016  13:00  22/02/2016  09:00 
בחינה   ז'אנרים ספרותיים קלאסיים   ד"ר ג'יריס ח'ורי   25/01/2016  13:00  13/03/2016  16:00 
בחינה   יסודות הדקדוק**   גב' ביאטה שייחטוביץ ,מר מאדי קבלאן   25/01/2016  09:00  24/02/2016  09:00 
בחינה   ערבית א'   גב' ביאטה שייחטוביץ ,מר מאדי קבלאן   25/01/2016  09:00  23/02/2016  09:00 
בחינה   נביאים ונבואה בקוראן ובפרשנותו   פרופ' אורי רובין   27/01/2016  09:00  24/02/2016  09:00 
בחינה   מבוא לערבית יהודית   ד"ר אבי טל   31/01/2016  09:00  04/03/2016  09:00 
בחינה   חיפוש אחר זהות: עיון בכתבי אבות המודרניזם האסלאמי   מר ישראל שרנצל   01/02/2016  09:00  06/03/2016  16:00 
בחינה   מושגי יסוד באסלאם   ד"ר עליזה שניצר   01/02/2016  13:00  06/03/2016  16:00 
בחינה   הסיפורת הערבית המודרנית   ד"ר מחמוד כיאל   02/02/2016  13:00  27/03/2016  16:00 
בחינה   אבן ח'לדון על הפילוספיה של ההיסטוריה   ד"ר אחמד אע'באריה   04/02/2016  09:00  18/03/2016  09:00 
בחינה   תרגיל בקווים מאפיינים בספרות הקלאסית   ד"ר אמיר לרנר   04/02/2016  09:00  04/03/2016  09:00 
בחינה   תרגיל בטקסטים דתיים הסטוריוגרפיים א'   מר מאדי קבלאן   07/02/2016  09:00  13/03/2016  16:00 
בחינה   סופרים צעירים   פרופ' מחמוד גנאים   10/02/2016  09:00  20/03/2016  16:00 
עבודה   תרגיל במושגי יסוד באסלאם   מר אלימלך גרוסמן   מועד א : 28/02/2016 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג עד השעה 13:00

עבודה   "פקה אל-אקליאת": המאבק על ההגמוניה בענף משפטי מתפתח   פרופ' שביט אוריה   מועד א : 10/03/2016 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג עד השעה 13:00

עבודה   המקורות לחקר האסלאם   ד"ר עליזה שניצר   מועד א : 17/03/2016 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג עד השעה 13:00

עבודה   תרגיל מיומנויות בכתיבה אקדמית   ד"ר אמיר לרנר   מועד א : 24/03/2016 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג עד השעה 13:00

בחינת ביניים   קוראן ופרשנות**   ד"ר עליזה שניצר   28/01/2016  09:00  28/02/2016  16:00 

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   ערבית שימושית**   ד"ר חאלד שיח אחמד   מועד א : בחינה בע"פ. המועד ייקבע ע"י המרצה

בחינה   תרגיל בטקסטים עיוניים מודרניים   ד"ר ג'יריס ח'ורי   13/06/2016  13:30  26/07/2016  09:00 
בחינה   המקומות הקדושים לאסלאם על פי הקוראן ופרשנותו   פרופ' אורי רובין   15/06/2016  09:00  13/07/2016  09:00 
בחינה   טקסטים עיוניים קלאסיים   ד"ר אמיר לרנר   16/06/2016  09:00  14/07/2016  09:00 
בחינה   ערבית ב'   מר אחמד מחאמיד ,מר מאדי קבלאן   16/06/2016  09:00  14/07/2016  09:00 
בחינה   קוראן ופרשנות**   ד"ר עליזה שניצר   16/06/2016  09:00  14/07/2016  09:00 
בחינה   קריאה בפרשנות הפילולוגית של הקוראן   מר מאדי קבלאן   19/06/2016  09:00  17/07/2016  09:00 
בחינה   מבוא לספרות ערבית מודרנית   ד"ר מחמוד כיאל   20/06/2016  09:00  31/07/2016  09:00 
בחינה   תרגיל בטקסטים הסטוריוגרפיים ב'   ד"ר עליזה שניצר   22/06/2016  09:00  20/07/2016  09:00 
בחינה   "האחים המוסלמים" - עיון בהגותם   מר ישראל שרנצל   24/06/2016  09:00  22/07/2016  09:00 
בחינה   האסלאם הקדום בראי האסלאם המודרני   ד"ר עליזה שניצר   24/06/2016  09:00  22/07/2016  09:00 
בחינה   יסודות השירה הערבית המודרנית   ד"ר ג'יריס ח'ורי   26/06/2016  09:00  24/07/2016  09:00 
בחינה   תרגיל לספרות ערבית מודרנית   גב' קדרי שיבי מייסון   28/06/2016  13:00  26/07/2016  09:00 
בחינה   מבוא להלכה אסלאמית**   פרופ' קמילה אדנג   30/06/2016  09:00  28/07/2016  09:00 
בחינה   תרגיל בטקסטים ספרותיים קלאסיים   ד"ר אמיר לרנר   04/07/2016  09:00  01/08/2016  09:00 
בחינה   מבוא לתיאולוגיה אסלאמית**   פרופ' קמילה אדנג   07/07/2016  09:00  04/08/2016  09:00 
בחינה   דקדוק א': תורת ההגה והצורות**   מר מאדי קבלאן   מועד א : 08/07/2016 בשעה : 09:00 ;

מועד ב : 05/08/2016 בשעה : 09:00 ;

בחינה   דקדוק א': תורת ההגה והצורות**   מר מאדי קבלאן   08/07/2016  09:00  05/08/2016  09:00 
בחינה   ניתוח דקדוקי של טקסטים ערביים   פרופ' ישי פלד   08/07/2016  09:00  05/08/2016  09:00 
עבודה   סוגיות בסיפורת מודרנית   פרופ' מחמוד גנאים   מועד א : 07/08/2016 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג עד השעה 13:00

עבודה   המקאמה הערבית והמקאמה העברית   פרופ' יוסף סדן   מועד א : 11/08/2016 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג עד השעה 13:00


בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח