הקבץ סייבר וטכנולוגיות המידע

 

 (מסגרת 318)
אחראי: ד"ר משה אלחנתי

הקבץ לימודי סייבר הינו חלק מתכנית לימודים כלל אוניברסיטאית, שנועדה להקנות לסטודנטים ממדעי הרוח והחברה, מושגי יסוד בהיבטים הטכנולוגיים, או המדעיים-הנדסיים, הכרוכים בתרבות הדיגיטלית. ליבת התכנית מחזיקה נושאים כגון: תורת הרשתות, הצפנה, עיבוד אותות, כריית מידע ואבטחת מידע. בנוסף, מקבץ לימודי הסייבר מציע גם להתבונן בהשפעות ובהשלכות הפרקטיות והמעשיות של הטכנולוגיה הדיגיטלית על האתיקה, המשפט, הכלכלה ועולם העסקים, וכן על סוגיות של בטחון אישי (פרטיות וקנין אינטלקטואלי) ובטחון לאומי (לוחמת סייבר) בעידן הטכנולוגיה הרשתית.

הדגשים הנלמדים בהקבץ זה שונים מאלו הנלמדים בהקבץ "תרבות דיגיטאלית ומציאות וירטואלית". שני ההקבצים משלימים ומעשירים זה את זה.

מבנה ההקבץ: 

שיעורי חובה:

 

"מערכות סייבר"

3 ש"ס *

"מבוא לתכנות"

2 ש"ס

"סדנת סייבר" 

2 ש"ס

קורסי בחירה ממבחר קורסי הבחירה המוצעים בהקבץ סייבר

10 ש"ס

סה"כ הקבץ 

16 ש"ס

קורס בהיקף 3 ש"ס ישוקלל כ-2 ש"ס, אלא אם יצורף אליו בהקבץ קורס *
.(נוסף בן 3 ש"ס (שניהם ישוקללו כ-6 ש"ס

לקורסים לחצו כאן.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח