קורסי סייבר וטכנולוגיות המידע

קורסי הקבצים הבין תחומיים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ סייבר וטכנולוגיות המידע (מסגרת 318)

שמו לב- הקבץ ללא סמינריון

שיעורי חובה 6 ש"ס

** קורס בן 3 ש"ס ישוקלל כ- 2 ש"ס בהקבץ
1843031001 - מבוא כללי לתכנות (תאריך בחינה)
רובינשטיין אמירסמסטר א'שיעורג'17:00–19:00דן-דוד207
**מבחן מועד א 12.1.16 מועד ב 16.2.16
**"מיועד למי שלא למד בעבר קורס תכנות
**תלמיד שלמד קורס תכנות, יפנה לוועדת ההוראה
**במקרה שיינתן פטור, ילמד קורס בחירה נוסף
1843031002 - מבוא כללי לתכנות (תאריך בחינה)
רובינשטיין אמירסמסטר א'תרגילג'19:00–20:00דן-דוד004
**תרגיל "רשות". ניתן ללמוד את השיעור ללא התגיל
1843101001 - סדנת סייבר (תאריך בחינה)
פרופ' בן ישראל יצחקסמסטר א'סדנהב'17:00–19:00נפתלי103
1843051001 - טכנולוגיות בסיסיות של מערכות סייבר (תאריך בחינה)
מר קליינמן עמיתסמסטר ב'שיעורא'16:00–19:00דן-דוד205
**מבחן מועד א 5.6.16 מועד ב 10.8.16

שיעורי בחירה - 10 ש"ס

**בשלב זה -לא מוצעים קורסים בחירה נוספים בהקבץ
**כך שעל התלמידים ללמוד את כל קורסי ההקבץ המוצעים
1843062101 - סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאית (תאריך בחינה)
ד"ר אלחנתי משהסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן326

סגור בפני תלמידים הלומדים בהקבץ לימודים דיגיטליים

1843142101 - משפט וטכנולוגיות מידע (תאריך בחינה)
ד"ר ויסמונסקי חייםסמסטר א'שיעורא'18:00–20:00טרובוביץ206
1843142201 - הגנת מידע ופרטיות (תאריך בחינה)
מר חיימוב אהודסמסטר א'שיעורה'17:00–19:00טרובוביץ206
**מבחן מועד א-14.1.2016 מועד ב-22.2.2016
1843122101 - ניהול המידע בארגון בעידן הסייבר (תאריך בחינה)
גב' ענבר יעלסמסטר ב'שיעורג'09:00–11:00דן-דוד106
**מבחן מועד א 7.6.16 מועד ב 26.7.16
1843053001 - יישומי סייבר (תאריך בחינה)
ד"ר גרובר אביבסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00דן-דוד109
**מבחן מועד א 8.6.16 מועד ב 18.7.16
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח