תנאי הקבלה

ללימודי התואר השני יתקבלו סטודנטים בעלי ידע נרחב בערבית שסיימו את לימודי התואר הראשון בחוג ללימודי הערבית והאסלאם באוניברסיטת תל-אביב או במוסד אקדמי מוכר אחר בציון 80 לפחות. כל המועמדים יחוייבו בבחינת כניסה חוגית הבודקת את רמת הידע בערבית והבנת הנקרא באנגלית.
תוצאות בחינת הכניסה, לימודיו הקודמים של המועמד וממוצע ציוניו , יהוו שיקול בהחלטה באם המועמד יתקבל ללימודי התואר השני, או יידרש ללמוד במסלול השלמות מלימודי התואר הראשון.
מועמדים שלא יעמדו בהצלחה בבחינת הכניסה – תידחה בקשתם.
מועמד שיתקבל ללימודי השלמות יידרש לסיים את לימודי ההשלמה בציון 80 ומעלה כדי להתקבל לתואר השני.
במקרים חריגים מאוד תישקל קבלת מועמדים, אשר אינם עומדים בסף הקבלה הנדרש.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח