מזכירות החוג

פרופ' ורד נעם - ראשת החוג ללימודי התרבות העברית

פרופ' משה מורגנשטרן - ראש מגמת הלשון העברית

פרופ' שלמה יזרעאל - ראש המגמה לבלשנות שמית

פרופ' מאירה פוליאק – ראשת מגמת מקרא

פרופ'  ישי רוזן-צבי – ראש מגמת פילוסופיה יהודית וראש התכנית בתלמוד בסמ' א'

ד"ר אדם אפטרמן - מ"מ ראש מגמת פילוסופיה יהודית בסמ' ב'

ד"ר יובל גובני – ראש המגמה הבין-תחומית

פרופ' תמר סוברן – מ"מ ראש תכנית הלימודים בעריכה לשונית  

עוזרת מנהלית בחוג - רותי טיטונוביץ

מזכירת תלמידים - ענת אבירם

מזכירות החוג:
בנין רוזנברג, חדר 309,
טל': 6409787 
קבלת קהל:

ימים א'-ה', בשעות: 12:00-9:30 ,
יום ג' 15:00-9:30

e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח