מסלול אמנויות

מסלול אמנויות מורחב 

 • מסלול זה הוא מסלול אינטגרטיבי. מגוון הקורסים מאפשר פריסה רחבה של הלימודים בתחומים השונים של הפקולטה לאמנויות: תולדות האמנות, קולנוע וטלויזיה, אמנות התיאטרון ועוד.
 • ניתן לנתב את הלימודים לפי מסגרת תחומית, מסגרת חוגית, תקופה, נושא או מסגרות מארגנות אחרות.
 • ניתן להעזר ביועצות התכנית לשם הכוונה.

 

מבנה המסלול

קורסי מבוא

6 ש"ס

קורסי בחירה

10–12 ש"ס

סמינריון

2–4 ש"ס

סה"כ:              

20 ש"ס

לפירוט הקורסים במסלול 


קורסי מבוא

 • בעת בחירת קורסי המבוא יש לתת את הדעת לדרישות הקדם של הסמינריון שבכוונתכם לקחת בהמשך.

 

קורסי בחירה

 • ניתן ללמוד גם קורסי בחירה מן החוגים בפקולטה לאמנויות, שאינם מופיעים בידיעון התכנית, בהיקף של עד 4 ש"ס ובכפוף לאישור יועצת או ראש התכנית.
 • קורס המסומן "פרוסמינריון" ייחשב קורס בחירה. בקורסי בחירה שהם פרוסמינריונים תוגש עבודה במקום בחינה ויש לעמוד בכל חובות הקורס.
 • מומלץ לבחור במבוא לאמנות מודרנית בין קורסי הבחירה, בייחוד אם יש כוונה להשתתף בפרוסמינריון או בסמינריון בתחום האמנות המודרנית.

 

סמינריון

 • ניתן להירשם לקורסי סמינר רק החל מהשנה השלישית ללימודים.
 • ניתן להשתתף בסמינריון רק לאחר השתתפות בשיעור מבוא ובשיעור בחירה (או בפרוסמינריון), שעניינם אותו תחום או אותה תקופה או אותו נושא (ניתן להתייעץ עם יועצות התכנית או עם החוג, שבו ניתן הסמינריון המבוקש). 
 • ניתן להשתתף בסמינריון רק לאחר השתתפות בשיעור "שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי".
 • בכל קורס סמינר ניתן להגיש עבודת סמינר או רפראט - לשיקול התלמיד/ה ובכפוף לאישור המרצה בקורס.

 

מסלול אמנויות מצומצם – 6 ש"ס

הלומדים במסלול זה יכולים להרשם למבחר של קורסי בחירה ממסלול אמנויות שבידיעון התכנית, שאין להם דרישות קדם.

קורסים 

קורסי תכנית לימודים בין-פקולטטית לתואר הראשון

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

קורסי מסלול אמנויות - מסגרת 800

שעות הקרנת סרטים בקורסים של החוג לקולנוע וטלוויזיה

אינן נספרות במניין השעות.

קורסי מבוא - מסגרת 800

0851652901 - מבוא לתולדות הקולנוע-א' (תאריך בחינה)
מר אינגבר נחמןסמסטר א'שיעורג'10:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט
0821172001 - מבוא לאמנות גלובאלית: תרבות חזותית, קולוניאליזם (תאריך בחינה)
ד"ר זהר אילתסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00מכסיקוא206
0851661601 - מבוא לקולנוע בן זמננו א' (תאריך בחינה)
מר אינגבר נחמןסמסטר א'שיעורד'16:00–20:00מכסיקו115 פאסטליכט
** דרישת קדם: מבוא לתולדות הקולנוע ב'
0851653001 - מבוא לתולדות הקולנוע-ב' (תאריך בחינה)
מר אינגבר נחמןסמסטר ב'שיעורג'10:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט
** דרישת קדם: מבוא לתולדות הקולנוע א'

קורסי בחירה - מסגרת 800

0861121001 - תחנות בתרבות המערב (תאריך בחינה)
ד"ר אונגר הנריךסמסטר א'+ב'שיעורא'12:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט
0851620301 - נקמתה של עקרת הבית: נשים ובית בקולנוע ובטלוויזיה האמריקניים (תאריך בחינה)
גב' לוי יעלסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00מכסיקוא206
1085264701 - צעירוֹת 2.0 - ייצוגיהן במדיה ופעילויותיהן ברשת (תאריך בחינה)
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00נפתלי207
0821638701 - גברים וגבריות באמנות האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר הגר נעמיסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00מכסיקו208
0672153201 - עיבור ולידה פלאיים במיתולוגיה היוונית (תאריך בחינה)
ד"ר רבקה גרשטסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן282
0672155001 - תרבות הפנאי של הרומים (תאריך בחינה)
ד"ר רבקה גרשטסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן306
0608100301 - תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר טל דקלסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)
0851621401 - אתיקה ושאלת הרוע בקולנוע (תאריך בחינה)
ד"ר אונגר הנריךסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0608100501 - ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות (תאריך בחינה)
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן281
0811121501 - תיאטרון, חברה,קהילה*** (תאריך בחינה)
פרופ' לב אלג'ם שוליסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00מכסיקו211

סמינריון מסלול אמנות - מסגרת 810

0851507301 - סירק, פאסבינדר, אלמודובר: גישות למלודרמה קולנועית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוסף רזסמסטר א'סמינרא'10:00–16:00מכסיקו117
0851906101 - האביב הערבי: מהפכת הקולנוע בעולם הערבי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רינאוי חליל סמסטר א'סמינרד'10:00–14:00מכסיקו212
0608410301 - 'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכם (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני הלפרןסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן304
0608530501 - קול הנשים - מוזיקה ומוזיקאיות במבט מגדרי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר זק אדיתסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג211
0861405401 - להציג גוף:לבוש ועירום כאתוס וכייצוג אמנותי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מלכא ליאורהסמסטר ב'סמינרג'12:00–16:00מכסיקוג206

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח