פירוט הקורסים

קורסי התכנית למחקר תרבות הילד והנוער

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

התכנית לתואר שני במחקר תרבות הילד והנוער

לימודי ליבה חובה לכולם

סמסטר א'

0602612102 - טקסטים במחקר התרבות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שביט זהרסמסטר א'סמינרג'10:00–14:00גילמן260
0602602001 - הדרכה בכתיבה אקדמית** (תאריך בחינה)
ד"ר טל קוגמן סמסטר א'תרגילג'08:00–10:00גילמן260
**חובה לכל תלמידי שנה א', לא לשקלול

סמסטר ב'

0602612101 - טקסטים במחקר התרבות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יעל דרסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמןא317
0602600801 - תרבות הילד והנוער: מקורות ומחקרים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טלי ברנרסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמן497
0602600802 - תרבות הילד והנוער: מקורות ומחקרים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טל קוגמן סמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמן304

השיבוץ בין הקבוצות להלן יקבע ע"י היועצת במעמד הייעוצים

לימודי ליבה למסלול המחקרי

סמסטר א'

0602612102 - טקסטים במחקר התרבות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שביט זהרסמסטר א'סמינרג'10:00–14:00גילמן260
0602602001 - הדרכה בכתיבה אקדמית** (תאריך בחינה)
ד"ר טל קוגמן סמסטר א'תרגילג'08:00–10:00גילמן260
**חובה לכל תלמידי שנה א', לא לשקלול

סמסטר ב'

0602612101 - טקסטים במחקר התרבות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יעל דרסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמןא317
0602600801 - תרבות הילד והנוער: מקורות ומחקרים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טלי ברנרסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמן497
0602600802 - תרבות הילד והנוער: מקורות ומחקרים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טל קוגמן סמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמן304

השיבוץ בין הקבוצות להלן יקבע ע"י היועצת, במעמד הייעוצים

0602611401 - מהו ילד בפסיכואנליזה? (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חגית אלדמעסמסטר ב'סמינרג'08:00–10:00גילמן455
0602611201 - פרוייקט מחקר ועבודת תזה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טלי ברנרסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמן497
0602601401 - שיטות מחקר בתרבות הילד והנוער (תאריך בחינה)
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן306

קורסי בחירה

סמסטר א'

0662311801 - מזבוב ועד פיל- בעלי חיים בתרבות הילד* (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טל קוגמן סמסטר א'סמינרג'12:00–14:00גילמן261

רישום מותנה באישור היועצת

0602615101 - החיצים של ארוס: נעורים, אהבה ומיניות בעולם הקלאסי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00גילמןא362
0602612601 - מבית הילדים אל הבית: מאה שנות ילדות והורות בקיבוץ (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יעל דרסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00דן-דוד101
0602600601 - דור הרשת: תרבות המסכים בחייהם של ילדים ובני נוער (תאריך בחינה)
ד"ר קמפף רוניתסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן304
0602601101 - טלויזיה וילדים בעידן של ריבוי מסכים (תאריך בחינה)
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן305
0602616001 - ילדים קוראים: המפגש עם הספר וחווית הקריאה בילדות בסיפורת העב (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רתם פרגר וגנרסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמן497
0602611001 - סיפור השואה לילדים: שלושה דורות של הבניית זיכרון שואה בקרב י (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יעל דרסמסטר א'סמינרג'14:00–18:00דן-דוד101
0602601301 - לקרוא תמונה: איור בספרות ילדים (תאריך בחינה)
גב' אורנה גרנותסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00גילמן262
0602614201 - דימויי נערות במדיה ובתרבות הפופולארית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00גילמן497
0677408601 - להיות אזרחים במדינה החדשה: כינונה של הזהות האזרחית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר א'סמינרג'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים
1411720530 - ילדים במשפט הישראלי (תאריך בחינה)
קאדי איאד זחאלקהסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00טרובוביץ301

סמסטר ב'

0602620301 - סדנת טכנולוגיה דיגיטלית לילדים (תאריך בחינה)
ד"ר קמפף רוניתסמסטר ב'סדנהג'08:00–10:00
0602620302 - סדנת טכנולוגיה דיגיטלית לילדים - התנסות מעשית (תאריך בחינה)
ד"ר קמפף רוניתסמסטר ב'עבודה מעשית00:00–00:00
0602614801 - אלה הקטנים יהיו גדולים ויהיו עברים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שביט זהרסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00
0602611101 - בניית תמונת עבר - מה סיפרו לילדים במערב גרמניה על הרייך השלי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שביט זהרסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמן260
0602614701 - ביתו השני של הילד: בית-הספר המודרני ממבט היסטורי-תרבותי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טל קוגמן סמסטר ב'סמינרד'08:00–12:00גילמן497
0602613701 - ילדות, מגדר וחברה: סיפורי חניכה ברומן הוויקטוריאני (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גליה בנזימןסמסטר ב'סמינרד'08:00–10:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0602601201 - מו"לות לילדים (תאריך בחינה)
ד"ר רימה שיכמנטרסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן279
0602614601 - המשפחה והילדות המוסלמית בעידן המודרני (תאריך הגשת עבודה)
קאדי איאד זחאלקהסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00גילמן362
0602615201 - ילדים, ילדות, כלכלה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר פפרמן טליהסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמן262
0602610101 - תרבות הילד ויצירת התרבות העברית החדשה 1905-1880 (תאריך בחינה)
ד"ר בשמת אבן-זהרסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן456
0602610201 - עיתונות הילדים העברית מראשיתה ועד ימינו (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רימה שיכמנטרסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00דן-דוד101
0602616101 - מילד חלוץ לילד אזרח: תרבות הילד בעשור הראשון למדינה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יעל דרסמסטר ב'סמינרד'12:00–16:00גילמן262
0602611401 - מהו ילד בפסיכואנליזה? (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חגית אלדמעסמסטר ב'סמינרג'08:00–10:00גילמן455
0602614901 - צעדים ראשונים: ההיסטוריה של הלידה והינקות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טלי ברנרסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן261
0602612201 - "נשים קטנות?" ילדות ונערות בחברות קדם מודרניות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טלי ברנרסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00דן-דוד212
0602601401 - שיטות מחקר בתרבות הילד והנוער (תאריך בחינה)
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן306
0677405301 - המשפחה היהודית במזרח אירופה: היסטוריה וספרות, דימוי ומציאות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דוד אסף
פרופ' אבנר הולצמן
סמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים

שיעורי השלמה - סמסטר א'

0602603001 - הדרכה בכתיבה אקדמית-הרחבה** (תאריך בחינה)
ד"ר טל קוגמן סמסטר א'תרגילג'10:00–12:00גילמןא317
** חובה לתלמידים שעברית אינה שפת אמם, לא לשקלול
0602602001 - הדרכה בכתיבה אקדמית** (תאריך בחינה)
ד"ר טל קוגמן סמסטר א'תרגילג'08:00–10:00גילמן260
**חובה לכל תלמידי שנה א', לא לשקלול
0662101301 - מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד (תאריך בחינה)
ד"ר רימה שיכמנטרסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00רוזנברג001
0690340401 - לשונה של השירה העברית החדשה (תאריך בחינה)
פרופ' תמר סוברןסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00גילמן278
0625625001 - ויקטור הוגו 1 (תאריך בחינה)
מר עמנואל הלפריןסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00ווב001
0680324201 - תיאוריה צרפתית במאה העשרים א' (תאריך בחינה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן306
0625623201 - מולייר 1 (תאריך בחינה)
מר עמנואל הלפריןסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00ווב001
0677124101 - עצמאות או נכבה? נרטיבים מתחרים 1949-1947 (תאריך בחינה)
פרופ' מוטי גולניסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00גילמן282
1411720530 - ילדים במשפט הישראלי (תאריך בחינה)
קאדי איאד זחאלקהסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00טרובוביץ301

שיעורי השלמה - סמסטר ב'

0602603001 - הדרכה בכתיבה אקדמית-הרחבה** (תאריך בחינה)
סמסטר ב'תרגילג'12:00–14:00גילמן262
** חובה לתלמידים שעברית אינה שפת אמם, לא לשקלול
0602610101 - תרבות הילד ויצירת התרבות העברית החדשה 1905-1880 (תאריך בחינה)
ד"ר בשמת אבן-זהרסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן456
0677210601 - הדפוס העברי ותרבות הספר (תאריך בחינה)
ד"ר מעוז כהנאסמסטר ב'שו"תג'14:00–18:00רוזנברג105
0677113901 - בונים אומה (תאריך בחינה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן281
0677111101 - מדינת ישראל בעשור הראשון (תאריך בחינה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן305
0680316101 - אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן280

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח