בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום ד' 15.5.16, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 18.9.16

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית   מושגי יסוד במתמטיקה (השלמות)   פרופ' ליאו קורי   25/01/2016  13:00  22/02/2016  13:00 
בחינת בית   מבוא לתיאוריה ביקורתית I - ממרקס להיידגר (השלמות)   ד"ר וגנר רועי   מועד א : 26/01/2016 בשעה : 13:00 ; החזרה עד 02/02/2016 בשעה 13:00

מועד ב : 22/02/2016 בשעה : 13:00 ; החזרה עד 29/02/2016 בשעה 13:00

בחינת בית   פילוסופיה של המתמטיקה   פרופ' ליאו קורי   מועד א : 02/02/2016 בשעה : 13:00 ; החזרה עד 09/02/2016 בשעה 13:00

מועד ב : 25/02/2016 בשעה : 13:00 ; החזרה עד 03/03/2016 בשעה 13:00

עבודה   הסטוריה אינטלקטואלית א (השלמות)   ד"ר עדו יעבץ ,פרופ' יוסף שורץ          

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית   חשיבה ביולוגית (השלמות+תואר)   פרופ' חוה יבלונקה   מועד א : 13/06/2016 בשעה : 13:00 ; החזרה עד 20/06/2016 בשעה 13:00

מועד ב : 10/07/2016 בשעה : 13:00 ; החזרה עד 17/07/2016 בשעה 13:00

בחינת בית   מארג המציאות - חוקי יסוד בפיסיקה (השלמות+תואר)   ד"ר אורי בלקינד   מועד א : 20/06/2016 בשעה : 13:00 ; החזרה עד 27/06/2016 בשעה 13:00

מועד ב : 17/07/2016 בשעה : 13:00 ; החזרה עד 24/07/2016 בשעה 13:00

בחינת בית   פילוסופיה של המדע המשך (קורס השלמות)   פרופ' מנחם פיש   מועד א : 27/06/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 30/06/2016 בשעה 13:00

מועד ב : 25/07/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 28/07/2016 בשעה 13:00

בחינת בית   מבוא לתיאוריה חברתית מודרנית (קורס השלמות)   פרופ' משה צוקרמן   מועד א : 03/07/2016 בשעה : 13:00 ; החזרה עד 10/07/2016 בשעה 13:00

מועד ב : 28/07/2016 בשעה : 13:00 ; החזרה עד 04/08/2016 בשעה 13:00

בחינת בית   מבוא לתיאוריה ביקורתית II - הסטרוקטורליזם הצרפתי ומה שאחריו   ד"ר וגנר רועי   מועד א : 07/07/2016 בשעה : 13:00 ; החזרה עד 14/07/2016 בשעה 13:00

מועד ב : 31/07/2016 בשעה : 13:00 ; החזרה עד 07/08/2016 בשעה 13:00

עבודה   הסטוריה אנטלקטואלית ב (השלמות)   ד"ר עדו יעבץ ,פרופ' יוסף שורץ          

בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח