לימודי החטיבה

לימודי החטיבה מיועדים לתלמידים הלומדים לקראת התואר הראשון במסגרת לימודים חד-חוגית בחוג אחר, החייבים בלימודי חטיבה ובחרו ללמוד אותה במסגרת החוג לפילוסופיה. התלמידים ילמדו לימודי חטיבה רגילה (ללא סמינריון) בהיקף של 16 ש"ס.

חטיבה רגילה (16 ש"ס)

מבוא לפילוסופיה יוונית או מבוא לפילוסופיה חדשה

2 ש"ס  שנה א' 

3 שיעורי מבוא בתחומי הלימוד

6 ש"ס

שיעור יסוד

2 ש"ס

שיעור המשך + תרגיל באחד מהתחומים שבו נלמד מבוא*

4 ש"ס

 שנה ב'

שיעור בחירה 

2 ש"ס

שיעורי ההמשך + התרגילים הנלווים נלמדים בסמסטר א', למעט שיעור ההמשך + התרגיל בפילוסופיה של המדע הניתן בסמסטר ב'.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח