ועדת ההוראה

בחוג פועלת ועדת הוראה, הדנה במקרים חריגים או מיוחדים. תלמידים המבקשים לפנות לוועדת ההוראה יגישו את בקשותיהם בכתב למזכירות החוג.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח