בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום ד' 15.5.16, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 18.9.16

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   עיבור ולידה פלאיים במיתולוגיה היוונית   ד"ר רבקה גרשט   20/01/2016  13:00  16/02/2016  09:00 
בחינה   חוק וסדר בעולם הרומי   ד"ר עידו יזרעלוביץ   22/01/2016  09:00  19/02/2016  09:00 
בחינה   מבוא לספרות היוונית הקלאסית   מר אייל ניסני   26/01/2016  13:00  23/02/2016  13:00 
בחינה   רפואה בעולם העתיק   ד"ר עידו יזרעלוביץ   29/01/2016  09:00  28/02/2016  16:00 
בחינה   אמנות הדיבור ביוון וברומא: הנאום בבית הדין, באסיפה ובספרות   פרופ' יונתן פרייס   01/02/2016  13:00  06/03/2016  16:00 
בחינה   תרבות הפנאי של הרומים   ד"ר רבקה גרשט   07/02/2016  09:00  18/03/2016  09:00 
בחינת בית   הרומן בעולם הרומי   ד"ר עידו יזרעלוביץ   מועד א : 24/01/2016 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג: 27/1/2016, עד 13:00

מועד ב : 21/02/2016 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג: עד 24/2/2016, 13:00

בחינת בית   חוק וצדק בעולם היווני   פרופ' אורי יפתח   מועד א : 24/01/2016 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג: עד 27/1/2016, 13:00

מועד ב : 21/02/2016 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג: עד 24/2/2016, 13:00

עבודה   הרומן בעולם הרומי   ד"ר עידו יזרעלוביץ   מועד א : 10/04/2016 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג: עד 10/4/2016, 13:00

עבודה   חוק וצדק בעולם היווני   פרופ' אורי יפתח   מועד א : 10/04/2016 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג: עד 10/4/2016, 13:00

עבודה סמינריונית   טקסטים ספרותיים ודוקומנטריים על פפירוס ואבן   פרופ' אורי יפתח   מועד א : 15/05/2016 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג: עד 15/5/2016, 13:00

עבודה סמינריונית   ליוויוס, מאז ייסוד העיר. עידני הגיבורים של רומא   פרופ' יונתן פרייס   מועד א : 15/05/2016 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג: עד 15/5/2016, 13:00

עבודה סמינריונית   סוגיות נבחרות בתולדות המדע העתיק   ד"ר אורנה הררי   מועד א : 15/05/2016 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג: עד 15/5/2016, 13:00

עבודה סמינריונית   שירה ודרמה בתקופה ההלניסטית   פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ   מועד א : 15/05/2016 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד: 15/5/2016, 13:00

בחינת ביניים   לשון רומית למתחילים   פרופ' אנדריאה רוטשטיין   03/02/2016  13:00  04/03/2016  09:00 
בחינת ביניים   לשון רומית למתקדמים   מר אברהם ארואטי   03/02/2016  13:00  04/03/2016  09:00 
בחינת ביניים   לשון יוונית למתחילים   פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ   10/02/2016  09:00  11/03/2016  09:00 
בחינת ביניים   לשון יוונית למתקדמים   ד"ר פיה האוסקר   10/02/2016  09:00  11/03/2016  09:00 

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   קיקרו, הסוגים   ד"ר עידו יזרעלוביץ   15/06/2016  09:00  17/07/2016  09:00 
בחינה   קסנופון, קירופיידאה   ד"ר עידו יזרעלוביץ   19/06/2016  13:00  31/07/2016  09:00 
בחינה   לשון רומית למתחילים   פרופ' אנדריאה רוטשטיין   23/06/2016  13:00  21/07/2016  13:00 
בחינה   לשון רומית למתקדמים   מר אברהם ארואטי   23/06/2016  13:00  21/07/2016  13:00 
בחינה   לשון יוונית למתחילים   פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ   29/06/2016  09:00  28/07/2016  09:00 
בחינה   לשון יוונית למתקדמים   ד"ר פיה האוסקר   29/06/2016  09:00  28/07/2016  09:00 
בחינה   קריאה בשירה הרומית   פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ   04/07/2016  09:00  01/08/2016  09:00 
בחינה   ההמנונות ההומריים   ד"ר פיה האוסקר   06/07/2016  09:00  05/08/2016  09:00 
בחינת בית   ההיסטוריה על פי אוגוסטוס: ספרות ואמנות בשירות התעמולה   ד"ר רבקה גרשט   מועד א : 03/07/2016 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג: עד 6/7/2016, 13:00

מועד ב : 31/07/2016 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג: עד 3/8/2016, 13:00

עבודה   מבוא לספרות רומית   ד"ר מזור מעין   מועד א : הגשה למזכירות החוג: עד 26/6/2016, 13:00

עבודה   ההיסטוריה על פי אוגוסטוס: ספרות ואמנות בשירות התעמולה   ד"ר רבקה גרשט   מועד א : 17/08/2016 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג: עד 17/8/2016, 13:00

עבודה   ההמנונות ההומריים   ד"ר פיה האוסקר   מועד א : 17/08/2016 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג: עד 17/8/2016, 13:00

עבודה   קיקרו, הסוגים   ד"ר עידו יזרעלוביץ   מועד א : 17/08/2016 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג: עד 17/8/2016, 13:00

עבודה   קסנופון, קירופיידאה   ד"ר עידו יזרעלוביץ   מועד א : 17/08/2016 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג: עד 17/8/2016, 13:00

עבודה   קריאה בשירה הרומית   פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ   מועד א : 17/08/2016 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג: עד 17/8/2016, 13:00

עבודה סמינריונית   גזענות בעולם העתיק   פרופ' בנימין איזק   מועד א : 18/09/2016 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג: עד 18/9/2016, 13:00

עבודה סמינריונית   דמוסתנס, על הכתר   פרופ' מרגלית פינקלברג   מועד א : 18/09/2016 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג: עד 18/9/2016, 13:00

עבודה סמינריונית   ורגיליוס, אינאיס 3: המסע לאיטליה   פרופ' אנדריאה רוטשטיין   מועד א : 18/09/2016 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג: עד 18/9/2016, 13:00


בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח