מזכירות החוג

 

עוזרת מינהלית בחוג - גב' מירי דביר

מזכירת סטודנטים - גב' שרית יובל

 

מזכירות החוג:
בניין גילמן, חדר 363
טל': 03-6409492
פקס': 03-6407630

אתר הבית של החוג באינטרנט:
http://humanities.tau.ac.il/philosophy/

קבלת קהל:
בימים א', ד', ה', בשעות 13:00-10:00; יום ב' 15:00-10:00

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח