כללי

לימודי התואר השני נועדו להעמיק ולהרחיב את לימודי החוג בתחומים השונים של תורת הספרות, ספרות עברית וספרות כללית, בהדגשים הקיימים בחוג (כפי שפורטו בלימודי הב"א), ולהקנות מיומנויות של מחקר ושל עבודה עצמאית. תכנית הלימודים של התואר השני אינה נחלקת למסלולים נושאיים, אלא נועדה לאפשר לכל תלמיד להתוות לעצמו כיוון ושילוב משלו, בקורסים שרובם סמינריונים, הניתנים בהנחיית המורים הבכירים בחוג. עם זאת, התלמידים יוכלו ליצור דגש היסטורי, תיאורטי או תמאטי בהתאם לתחומי העניין שלהם.

לתלמידים מוצעות שתי אלטרנטיבות: א. מסלול עיוני, ללא עבודת-גמר (32 ש"ס); ב. מסלול מחקרי, עם עבודת-גמר (28 ש"ס). 
לפי כללי הפקולטה, יש לסיים את לימודי התואר כולל בחינת הגמר או עבודת הגמר בשנתיים. 
במקרים מיוחדים ניתן לבקש הארכה, המותנית באישור של וועדת ההוראה של הפקולטה.
 
בשנת תשע"ו יוכלו התלמידים לבחור קורסים בהתאם לשטחי העניין שלהם. במסגרת התכנית לתואר השני, יינתנו קורסים בכל התחומים הנלמדים בחוג, כולל כתיבה יוצרת, ספרות ופסיכואנליזה, תיאוריה ופרשנות. חובה על תלמידי התואר השני להשתתף בקולוקוויום (סמינר מחלקתי), שפרטיו יפורסמו בהמשך.
 
לתשומת לבכם, במסגרת התואר השני ניתן לקחת עד 12 ש"ס בכתיבה יוצרת. על מנת להשתתף בסדנאות, יש לשלוח דוגמאות כתיבה (שלושה שירים או טקסט בפרוזה עד 2,000 מילה) למזכירות החוג עד לתאריך 01.09.2015.

 מסלול התמחות בספרות יידיש (מסלול מחקרי [520] ומסלול עיוני [522])
 
בתשע"ג נפתח בחוג לספרות מסלול לימודים המשלב ספרות יידיש בסוגי השיח הקיימים בתחומי לימוד הספרות העברית והכללית ובתורת הספרות ואשר משקף ומייצג את השאלות החדשות בנוגע ליידיש העולות בימינו: כתיבה דו ורב-לשונית, ספרות מיעוטים, תיאוריית תרגום.  זהו מסלול בינאוניברסיטאי ראשון מסוגו בעולם והוא נפתח בתמיכת קרן "יד הנדיב".
לימודי המסלול יתקיימו הן באוניברסיטת תל אביב והן באוניברסיטה העברית-ירושלים.
למסיימי המסלול בהצלחה יוענק "תואר שני בספרות במסלול ספרות יידיש".
תלמידים מצטיינים במסלול המחקרי יוכלו להינות ממלגה לפי שיקולי ועדת ההיגוי של המסלול.
תלמידי המסלול לספרות יידיש כפופים לכל תנאי לימודי התואר השני בחוג לספרות, אלא אם כן יצויין אחרת. 

לשאלות נוספות יש לפנות למכון ללשון, לספרות ולתרבות היידיש ע"ש משפחת גולדרייך - למיכל בטלפון: 03-6407805.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח