כללי

החוג להיסטוריה של עם ישראל מציע מפגש מרתק ומעשיר עם רבדים שונים של התפתחות התרבות האנושית, כפי שהיא משתקפת בתולדותיהם של עם ישראל בארצו ובפזורות היהודים בגולה. זהו סיפור של אכזבות וכישלונות, של תקוות עזות ושל הישגים מופלאים - סיפורו של עם ישראל.

 


בחוג קיימות שתי תכניות דו-חוגיות ותכנית חד חוגית אחת:

1. היסטוריה של עם-ישראל - תכנית דו-חוגית
2. המסלול הבין-תחומי ללימודי ישראל - תכנית דו-חוגית
3. תכנית חד-חוגית בהיסטוריה של עם-ישראל - החל משנה ב' בלבד

לתכנית החד-חוגית יוכלו להתקבל תלמידים, החל מהשנה השנייה ללימודים, לאחר שסיימו את לימודי שנה א' בחוג בציון ממוצע של 85 ומעלה וציון ממוצע של 80 ומעלה בחוג השני (בתכנית לימודים מלאה כ- 20 ש"ס בכל חוג).

מטרות הלימודים הן:

1. להקנות לתלמידים ידע מקיף על יותר מ- 60 שנות מדינת ישראל ועל הרקע שקדם להקמתה, מתוך מגוון נקודות מבט.

2. להקנות לתלמידים את היכולת להשתמש בכלי מחקר מדיסציפלינות שונות –היסטוריות, סוציולוגיות, גיאוגרפיות ועוד.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח