אופני הלימוד

במסלול לאנגלית החוג מציע לימודים לתואר הראשון בשני אופנים:

1. אופן לימוד  דו-חוגי, ובו הלימודים הם בהיקף של  58  ש"ס.

2. אופן לימוד חד-חוגי, ובו הלימודים הם בהיקף של 116  ש"ס.

במסלול ללימודים אמריקניים ניתן ללמוד באופן דו-חוגי בלבד.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח