מבנה הלימודים

  •      יסודות העריכה הנורמטיבית – 4 ש"ס
  •      5 סדנאות – 10 ש"ס (הבאה לדפוס, עריכה עיתונאית, עריכת תרגומים, עריכת ספרי לימוד, הלשון הערבית הנורמטיבית)
  •      סמינריון ייעודי לתלמידי תכנית ההתמחות – 4 ש"ס
  •      קורס בחירה (מקורסי התואר השני של החוג) – 4 ש"ס

     סה"כ: 22 ש"ס

     *בנוסף לשעות אלה ייערכו מפגשים עם עורכים, מתרגמים ומו"לים אשר לא נכללים במניין השעות.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח