סיום לימודי התואר וציון גמר

א.  בחינת גמר

תלמידים שלמדו במסלולי ההתמחויות הלשוניות יידרשו לעמוד בבחינת גמר. לבחינת הגמר יורשו לגשת תלמידים שסיימו את חובות השמיעה, עמדו בבחינות המעבר בכל הקורסים, הגישו את כל העבודות כנדרש וזכו בהן לציון חיובי.

התלמידים ייבחנו על טקסטים בשפת המקור (1000 טורי שירה ו-50 עמודי פרוזה). בחינת הגמר כוללת בחינה בעל פה ובחינה בכתב, שבהן יידרשו התלמידים להפגין בקיאות בתכני הטקסטים וביכולת תרגום.

ב. חישוב ציון גמר

ציון הגמר ישוקלל כדלהלן:

במסלולי ההתמחויות הלשוניות (אופן לימוד דו-חוגי):

 

ממוצע ציונים בשיעורי מבוא ושו"ת

30%

ממוצע ציונים בשיעורים מתקדמים

25%

ציון סמינריון עם עבודה סמינריונית

ציון סמינריון עם עבודת רפרט

15%

10%

ציון בחינת הגמר (קולוקוויום)

20%

התמחות בתרבות הקלאסית (אופן לימוד דו-חוגי):

 

ממוצע ציונים בשיעורי מבוא, שיעורי בחירה ושו"ת

35%

ממוצע ציונים בשיעורים מתקדמים

ציון סמינריון עם עבודה סמינריונית

25%

25%

ציון סמינריון עם עבודת רפרט

15%

 התמחות בשפה היוונית ובשפה הרומית (חד-חוגי) :

 

ממוצע ציונים בשיעורי מבוא ושו"ת

30%

ממוצע ציונים בשיעורים מתקדמים

25%

ממוצע ציונים בסמינריונים עם עבודה סמינריונית

15%

ממוצע ציונים בסמינריונים עם עבודת רפרט

10%

ציון בחינת הגמר(קולוקוויום)

20%

התמחות בשפה היוונית/הרומית ובתרבות קלאסית (חד-חוגי) :

 

ממוצע ציונים בשיעורי מבוא, שיעורי בחירה ושו"ת

30%

ממוצע ציונים בשיעורים מתקדמים

25%

ממוצע ציונים בסמינריונים עם עבודה סמינריונית

15%

ממוצע ציונים בסמינריונים עם עבודת רפרט

10%

ציון בחינת הגמר (קולוקוויום)

20%

  

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח