הקבץ לימודי נשים ומגדר

 1. הקבץ ללא סמינריון - בהיקף 16 ש"ס
 2. הקבץ עם סמינריון או רפראט - בהיקף 20 ש"ס


(מסגרת 315) 

אחראית: ד"ר אורלי לובין

יועץ : מר ניר קדם 

הקבץ לימודי נשים ומגדר מציע כלים לבדיקה מחודשת וביקורתית של הסדרים חברתיים המבוססים על חלוקה בין גברים לנשים.

דיון פמיניסטי בנשים מעלה חשיבה מחודשת על תפישת הנשיות ואופני היווצרותה של תפישה זו, על תפיסת היחסים בין המינים ועל הדינמיות שבהגדרות מגדריות כולל תיאוריות קוויריות. דיון כזה גם מעלה שאלות על מיעוטים מכל הסוגים, על ייצוגם של מיעוטים אלה בתרבות ועל האופן שבו דיון בשוליים החברתיים עשוי לשנות את צורת החשיבה על חברה ותרבות.

מטרת ההקבץ היא להעניק לסטודנטיות ולסטודנטים כלים תיאורטיים וביקורתיים לחשיבה מדעית ביקורתית על הקשרים בין מגדר, מעמד, גזע, אתניות, לאומיות ומיניות.

תכנית הלימודים עוסקת בהיבטים היסטוריים, אמנותיים, פוליטיים וחברתיים, בתיאוריות פמיניסטיות וכן בייצוגי המגדר במערכות הסמלים של תרבויות שונות ובתחומי אמנות וחברה ספציפיים כגון ספרות, קולנוע, ייצוגי גוף והיחסים בין המינים.

ההקבץ הוא רב-תחומי ולכן יש בו קורסים בעלי אוריינטציות שונות ומדיסציפלינות שונות. לצד קורסים המציעים תמונת מצב היסטורית או עכשווית של נשים (וממילא גם של גברים) ומעמדן בתחומים שונים מציע ההקבץ קורסים, המפעילים את הביקורת הפמיניסטית על מוסדות ועל מוצרים תרבותיים והקוראים מחדש את הטקסטים שלהם.

את מסלולי הלימוד ניתן להרכיב על בסיס צירופים מדיסציפלינות ומחוגים שונים של הפקולטה למדעי הרוח בלבד (במסלול ללא סמינריון), או על בסיס התמחות/הדגש (הדגש מדעי הרוח: חקר הספרות, היסטוריה ופילוסופיה; הדגש לימודי חברה; הדגש אמנויות. מומלץ לבחור בהדגש מדעי הרוח, ולשלב בין הדיסציפלינות/החוגים של מדעי הרוח באופן מושכל לקראת הסמינריון. ניתן להעשיר הדגש זה גם בקורסים משני ההדגשים האחרים, בפרט מהדגש אמנויות).

מרבית קורסי התכנית שייכים לחוגי הפקולטה למדעי הרוח ולרובם לא נדרשים קורסים מוקדמים (דרישות קדם). עם זאת, לחלקם יש דרישות קדם, וכך גם לקורסים אחדים מהיצע הפקולטות האחרות. יש לשים לב לדרישות אלה, המפורטות להלן, כדי לתכנן את מהלך הלימודים.

קורסים שהם סמינרים לתואר שני, הפתוחים לתלמידות ולתלמידים מתקדמים/ות של התואר הראשון, פתוחים אך ורק במסגרת הקבץ לימודי נשים ומגדר בהיקף של 20 ש"ס עם סמינריון. טעויות בהרשמה, שתתרחשנה במהלך ה"בידינג", תתוקנה שרירותית וחד-צדדית על-ידי יועצי/ות התכנית.

 

מבנה ההקבץ:

א.הקבץ ללא סמינריון - בהיקף 16 ש"ס

שיעורי חובה: שניים ממבואות ההקבץ

6-4 ש"ס

שיעורי בחירה: קורסים מהיצע ההקבץ

12-10 ש"ס

סה"כ

16 ש"ס

מסלול זה מחייב שיעורי בחירה מתוך קורסי הפקולטה למדעי הרוח בלבד.

ב. הקבץ עם סמינריון או רפראט - בהיקף 20 ש"ס

שיעורי חובה: שניים ממבואות ההקבץ

6-4 ש"ס

שיעורי בחירה: קורסים מהיצע ההקבץ בהדגש נבחר

12-10 ש"ס

סמינריון: מהיצע ההקבץ בהתאם להדגש הנבחר

4 ש"ס *

סה"כ

20 ש"ס

מסלול זה מאפשר שיעורי בחירה גם מרשימת ההיצע של פקולטות אחרות. ניתן לבחור בקורס אחד בלבד מפקולטה אחרת, ולהשתתף בו רק החל משנת הלימודים השנייה בהקבץ.

• אם הסמינריון הנבחר הוא בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים את מכסת השעות של ההקבץ בשיעור בחירה נוסף של 2 ש"ס. שיעור מבוא שלא נלמד כחובה יכול להחשב כשיעור בחירה.

הערות ודרישות קדם נוספות

  1. קורסים המוגדרים תרגיל, ת"נ (תרגיל נושאי), פרו"ס או שו"ת ייחשבו במסגרת לימודי נשים ומגדר כקורסי בחירה במעמד שיעור.
  2. כל סמינריון דורש השתתפות קודמת בשיעורים/תרגילים מתחום המקצוע. מומלץ לבחור בהדגש חוגי או דיסציפלינרי כדי לעמוד בדרישות הסמינריון.
  3.  כל סמינריון בחוג להיסטוריה מחייב השלמת שו"ת בסיסי אחד לפחות בהיסטוריה באותה תקופה לפני ההשתתפות בסמינריון.
  4. כל סמינריון בחוג לספרות (כולל ספרות אנגלית וצרפתית) מחייב לפחות שיעור מבוא בספרות לפני ההשתתפות; אם חוג הלימודים השני הינו מתחום הספרות אין צורך במבוא.
  5. הקורסים מן החוג לאנגלית (0626) נלמדים בשפה האנגלית, אלא אם כן צוין אחרת.
  6. בקורסי הפקולטה לאמנויות והפקולטה למדעי החברה יש לבדוק את דרישות הקדם בידיעון החוג.
  7. קורסים בהיקף 3 ש"ס (מחוץ לפקולטה למדעי הרוח) משקלם כמספר השעות. יש לשים לב בחשבון מניין השעות הסופי לתואר, שלא תחסר 1 ש"ס.

לקורסים לחצו כאן.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח