הקבץ תרגום

 

(מסגרת 633)

אחראי: מר עמרי אשר

מימי קדם, ממלא התרגום תפקיד מכריע במגע בין שפות, תרבויות ולאומים: אי אפשר לדמיין את התפתחות התרבות האנושית ללא קיומה של מלאכה מעודנת ומורכבת זו. בעולם של ימינו, התרגום הפך לא רק כלי נחוץ ומשמעותי מאי-פעם בכל תחומי החיים, אלא גם נושא "חם" במחקר האקדמי. במדעי הרוח והחברה, התרגום נתפס בשנים האחרונות כקרקע פוריה - הן במובניו הפרקטיים ביותר והן כמטאפורה רבת כוח - לדיון ולמחקר באינטראקציה בין לשונות, בין תרבויות, בין חברות.

הקבץ התרגום מציע לתלמידיו מגוון קורסים עיוניים במחקר התרגום לצד סדנאות מעשיות בתרגום ובעריכת תרגום. הקורסים העיוניים מציגים את הפן התיאורטי במחקר התרגום לדורותיו, ודנים בתרגום בהיבטיו הלשוניים, הסוציולוגיים, התרבותיים, האידאולוגיים ועוד. הסדנאות מציעות התנסות עצמית בתרגום של מגוון טקסטים מן הספרות האמריקנית והספרות האנגלית, לרבות תרגום מחזות, כתוביות לטלוויזיה, וספרות ילדים. ידיעת עברית ואנגלית היא חובה לשם השתתפות בקורסי ההקבץ.

 

מבנה ההקבץ:

שיעורי חובה

4 ש"ס

שיעורי ליבה

4 ש"ס

שיעורי בחירה מתקדמים מתוך רשימת הקורסים

8 ש"ס

סה"כ הקבץ ללא סמינריון

16 ש"ס

סמינריון או רפראט *

4 ש"ס

סה"כ הקבץ כולל סמינריון או רפראט

20 ש"ס

* אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה בהיקף של 2 ש"ס מהיצע ההקבץ.

   תנאי קדם לסמינריון: השלמת כל שיעורי החובה ותרגיל לפיתוח מיומנויות למידה.

   ניתן להשתתף בהקבץ ללא סמינריון. לקורסים לחצו כאן.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח