כללי

לימודי התואר השני מכוונים להעמיק את הידע הכללי של התלמיד בתולדות המזרח התיכון ואפריקה. הלימודים מיועדים לפתח בתלמיד יכולת עצמאית להשתמש בכליה של הדיסציפלינה ההיסטורית לניתוח תהליכים ותמורות בארצות האיזור. לצורך זה יועמק הידע של התלמיד בכלים הלשוניים הדרושים לצורך לימוד תולדות המזה"ת ואפריקה. כמו כן תועמק ההיכרות עם גישות מחקר מתחומים אחרים (כגון מדע המדינה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה) ועם מערך ההיסטוריוגרפיה המודרנית של המזרח התיכון.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח