קורסי התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

לימודי התאר הראשון

קורס מבואי ללימודי מדעי הרוח חובה בשנה א' (מסגרת 666)

לתלמידים המתחילים לימודיהם בשנה"ל תשע"ו

לחליפין - ניתן לבחור באחד מקורסי מיומנויות הלמידה

לא מיועד לתלמידים ממשיכים בתכנית המחוייבים במיומנות למידה

0662133601 - גישות יצירתיות במדעי הרוח (תאריך בחינה)
ד"ר תמי אילת-יגורי סמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן282
0662133701 - תחנות יסוד במדעי הרוח: קריאה רב תחומית (תאריך בחינה)
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן282

תלמידים שהחלו לימודיהם בתכנית לפני שנה"ל תשע"ו

שו"ת חובה לתלמידים ממשיכים שעדיין לא למדו מיומנות למידה

שיעור ותרגיל לפיתוח מיומנויות למידה (מסגרת 666)

בחר/י אחד מהשו"ת הבאים:

השו"ת מהווה תנאי קדם להשתתפות בסמינריון

0662308801 - מלידה עד מוות- על טקסי מעבר בקבוצות מסורתיות ומודרניות (תאריך בחינה)
ד"ר נילי אריה-ספירסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן279
0662141301 - שואה וגבורה בשיח הציבורי הישראלי (תאריך בחינה)
ד"ר שרון גבעסמסטר א'שו"תב'08:00–10:00גילמן455
0662145901 - יידיש ואוונגרד במזרח אירופה בין מלחמות העולם (תאריך בחינה)
ד"ר אביב לבנתסמסטר ב'שו"תד'14:00–16:00גילמן307

שיעורי בחירה

מבנה ההקבצים החוגיים מופיע בידיעון בפרק מיוחד

קורסי החוגים מפורסמים בחוגים הרלוונטיים

http://humanities.tau.ac.il/yedion/15-16/groups

מבנה ההקבצים הבין-תחומיים מופיעים בנפרד והקורסים מופיעים ב

http://humanities.tau.ac.il/yedion/15-16/groups/general/inte

0662222701 - לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן326
0662208401 - תרבות פופולרית ותקשורת המונים באמריקה הלטינית (תאריך בחינה)
ד"ר נאואל ריבקהסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן278
0662196201 - תרבות וקוגניציה (תאריך בחינה)
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן326
0662312001 - מחלוקות מודרניות: כלכלה, ניהול, מדינה, דת** (תאריך בחינה)
מר אבירם שריאלסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג002
**זהה לקורס מחלוקות בכלכלה ובניהול שנלמד בתשע"ה
0662110301 - הפסיכולוגיה של הנורמאלי בראי הלא-נורמאלי: משיגעון לשפיות (תאריך בחינה)
ד"ר גדי אלוןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן326
0662223601 - מהשואה אל עבר המפנה התיאולוגי: הפילוסופיה העכשווית אחרי הפוס (תאריך בחינה)
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן281
0662207801 - רוסים ורוסיה בין המאות - תמה של תקופה ביצירותיו של א.פ. צ'כו (תאריך בחינה)
ד"ר מרינה ניזניקסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן277
0662113701 - מ' לסוצ' של הרשת:יחסים,רשתות חברתיות והון חברתי בעידן המידע (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן326
0662111501 - מפרפר נחמד לזהו-זה: הטלוויזיה החינוכית הישראלית (תאריך בחינה)
ד"ר יובל גוז'נסקיסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00גילמן326
0662176101 - מבוא להיסטוריה של האקולוגיה: מארקדיה לסייבר (תאריך בחינה)
ד"ר משה אלחנתיסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן280
1843062101 - סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאית (תאריך בחינה)
ד"ר אלחנתי משהסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן326
0662103201 - יצירותיו של חורחה לואיס בורחס: ההגות והקיום (תאריך בחינה)
גב' פלורינדה פ. גולדברגסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג106
0662223701 - מבוא למיתולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר מעין מזורסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן278
0662101301 - מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד (תאריך בחינה)
ד"ר רימה שיכמנטרסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00רוזנברג001
0662116801 - מבבל לניו-יורק (דרך תל-אביב): עיר ועירוניות במבט היסטורי ועכ (תאריך בחינה)
ד"ר רוני רצ'קובסקיסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן362
**זהה לקורס עיר ועירוניות שנלמד בתשע"ה וסגור בפני תלמידים של
0662196001 - תולדות המחשבה הכלכלית (תאריך בחינה)
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00גילמן326
0662322601 - סדנת תרגום ספרדית עברית** (תאריך בחינה)
ד"ר טל גולדפייןסמסטר א'סדנהד'08:00–10:00גילמן455
0662322701 - סדנת תרגום ספרדית עברית** (תאריך בחינה)
ד"ר טל גולדפייןסמסטר ב'סדנהד'08:00–10:00גילמן455
**אין קשר בין הסדנאות. ניתן להשתף בכל אחת מהסדנאות בנפרד.
0662222901 - מקורבנות לרוצחים: ג'נוסייד ואלימות המונית בדרום-מזרח אירופה (תאריך בחינה)
ד"ר רז שמואל סגלסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן306
0662116001 - כוכבים נופלים: קולנוע יידיש בין מזרח למערב (תאריך בחינה)
ד"ר אביב לבנתסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן280
0662223101 - תרבות זמננו: רעיון המודרניות * (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן326
****סגור בפני תלמידים שלמדו את הקורס אל המערב בשנים קודמות
0662145001 - מבוא לרטוריקה (תאריך בחינה)
ד"ר שי פרוגלסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן326
0662119001 - תרבות דיגיטלית ומציאות וירטואלית: בירור מושגי (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן282
0662125101 - הפגיעה השלישית - דמות האדם בראי הפסיכואנליזה (תאריך בחינה)
ד"ר יוסף טריאסטסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן326
0662223501 - ארגומנטציה בפעולה: ניתוח טיעונים וכשלים בזירה הציבורית (תאריך בחינה)
ד"ר איתן אורקיביסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן277
0662115401 - צדק חברתי ואי/ שוויון בישראל (תאריך בחינה)
גב' יערה בוקסבאוםסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן279
0662223201 - כאשר חוטבים עצים-עפים שבבים: קרבנות מלחמה רעב וטרור בברה"מ (תאריך בחינה)
ד"ר דינה מויאלסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן306
0662223301 - מחשבה כלכלית בעידן הרשת - מאופוריה לאפוריה (תאריך בחינה)
ד"ר יקותיאל שהםסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן326
0662141601 - ארגנטינה במאה ה-20: כלכלה, חברה ופוליטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אפריים דוידיסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן326

סמינריונים

הרישום לסמינריונים מותנה בציון חיובי בשו"ת מיומנויות למידה

סמינריון בהיקף של 2ש"ס, יש להשלים 2 ש"ס שיעור בחירה בהקבץ

0662312101 - הסינגולריות מתקרבת? קריאה ביקורתית של עתידנות טכנולוגית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'סמינרא'10:00–12:00גילמן455
0662311801 - מזבוב ועד פיל- בעלי חיים בתרבות הילד* (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טל קוגמן סמסטר א'סמינרג'12:00–14:00גילמן261
**דרישת-קדם: קורס מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד
0662312301 - העידן החדש של ארגונים: השפעת הגלובליזציה על ארגונים ועל האנש (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר תובל עתליהסמסטר א'סמינרד'08:00–10:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0662313101 - תדמיות ומוניטין - הצגת האני בשיח (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רות עמוסיסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0662323301 - על אהבה, תשוקה ואתיקה במרחב הפסיכואנליטי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורנה ראובןסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00גילמןא317

סמסטר ב'

שיעורי בחירה

מבנה ההקבצים החוגיים מופיע באינטרנט בפרק על מבנה הלימודים

http://humanities.tau.ac.il/yedion/14-15/groups

מבנה ההקבצים הבין-תחומיים ופירוט הקורסים מופיעים באינטרנט

http://humanities.tau.ac.il/yedion/14-15/groups/general/inte

0662310301 - שיח דיגיטלי: שפה, שיחה ואינטראקציה במדיה חדשים (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן326
0662141801 - החתול של פרויד: תמורות בפסיכואנליזה בת זמננו (תאריך בחינה)
ד"ר גד בן שפרסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן282
0662201001 - מגרים לוולט דיסני - מעשיות האחים גרים: תקופה, יוצר ומדיה (תאריך בחינה)
ד"ר חנה לבנתסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן306
0662124801 - יחסים בין-אישיים בקבוצה (תאריך בחינה)
גברת ליאור גולסמסטר ב'תרגילא'16:00–18:00גילמןא361
0662223801 - אינדיאנים-מקסיקנים: בין אתנוסייד לרב תרבותיות (תאריך בחינה)
ד"ר בן-דוד ליאורסמסטר ב'שיעורא'18:00–20:00גילמן307
0662112101 - תורת היצרים בפסיכואנליזה: קריאה בפרויד ובממשיכי דרכו (תאריך בחינה)
מר רענן שנירסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן304
**זהה לקורס מושגי יסוד בפסיכואנליזה
0662116201 - התיאוריה והפילוסופיה של הצילום המודרני (תאריך בחינה)
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן326
0662176201 - שלא יעבדו עליכם: עדויות ושקרים ברשת (תאריך בחינה)
ד"ר בועז מילרסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן277
0662222601 - מ.א. בולגקוב, סופר,היסטוריון, סטיריקן ופילוסוף (תאריך בחינה)
ד"ר מרינה ניזניקסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן277
0662195901 - מרחב בספרות ילדים ישראלית (תאריך בחינה)
ד"ר דרור בורשטייןסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן326
0662222801 - העיתונות החרדית והמודרנה (תאריך בחינה)
מר יובל חרוביסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן282
0662115101 - ניהול - מקורות רעיוניים ומודלים (תאריך בחינה)
ד"ר עידן שמעוניסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן326
0662117001 - כוחן של מילים - נאומי מופת (תאריך בחינה)
ד"ר מעין מזורסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן280
0662196501 - פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטליים (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן326
0662322701 - סדנת תרגום ספרדית עברית** (תאריך בחינה)
ד"ר טל גולדפייןסמסטר ב'סדנהד'08:00–10:00גילמן455
**אין קשר בין הסדנאות. ניתן להשתף בכל אחת מהסדנאות בנפרד
0662223001 - מבוא ללימודי ג'נוסייד (תאריך בחינה)
ד"ר רז שמואל סגלסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן280
0662223401 - מתנות וכלכלת מתנות: מבט אתנו-היסטורי מתקופת האבן לעידן הדיגי (תאריך בחינה)
מר גלרנטר ליאורסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן326
0662207901 - רב-לשוניות, זהות והגירה במאה ה-21** (תאריך בחינה)
ד"ר טל גולדפייןסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן307
***הקורס זהה לקורס שפות ללא גדרות שניתן בתשע"ה
0662223901 - פסיכואנליזה, היסטוריה וזיכרון: סוגיות נבחרות בחשיבה פסיכואנל (תאריך בחינה)
ד"ר ערן רולניק סמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן278
0662207601 - דיני החוזים - כלי תיאורטי לניהול אפקטיבי* (תאריך בחינה)
עו"ד מתן גרינגרסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00גילמן278
** הקורס זהה לקורס "יסודות המשפט האזרחי" וסגור בפני מי שלמדו
0662196401 - ילדים ויצירתיות: המקרה של המדיה (תאריך בחינה)
ד"ר יובל גוז'נסקיסמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00גילמן326
0662103601 - אושר דיגיטלי: על טכנולוגיות לעיצוב רגשות (תאריך בחינה)
ד"ר גלית ולנרסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן326
0662207401 - יסודות בניתוח רטורי (תאריך בחינה)
ד"ר גליה ינושבסקיסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן326
0662196101 - המשבר הכלכלי של שנת 2008 - העוקץ האמריקאי? (תאריך בחינה)
ד"ר חפץ שרוןסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן282

סמינריונים**

**ד"ק: שו"ת מיומנויות וסיום קורסי חובה

הרישום לסמינריונים מותנה בציון חיובי בשו"ת מיומנויות למידה

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס יש להשלים בשיעור בחירה בהקבץ בהיקף

0662308501 - היסטוריה תרבותית של העיתונות: מהפמפלט של המאה ה-17 ועד הבלוג (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר משה אלחנתיסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן304
0662320201 - שפה מגלה ושפה מכסה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שי פרוגלסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמןא361
0662310201 - קוראים פרויד: מהקליניקה לתרבות ובחזרה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ערן רולניק סמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0662322901 - סוגיות עכשוויות בכלכלה - פרט, חברה וסביבה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יקותיאל שהםסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0662322801 - תיאוריה וביקורת: מודרנה ופוסטמודרנה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועה גדיסמסטר ב'סמינרה'12:00–14:00גילמן455

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח