תכניות מיוחדות ומלגות

במסגרת החוג ללימודי התרבות העברית קיימת המגמה הבין-תחומית. תכנית המגמה מציעה גישה חדשה, המשלבת תחומי מחקר והיבטים שונים של לימודי היהדות ושל מרחב התרבות העברית. המתמחים במגמה זו זכאים לתואר בוגר המגמה הבין תחומית בתרבות עברית ויהודית (לפירוט נוסף).

בנוסף לאלו, החוג מציע תכנית לימודים שמטרתה להכשיר עובדי הוראה בכירים במקצועות היהדות: תכנית "אופקים".

תכנית "אופקים" היא תכנית מלגות יחידה במינה לתלמידי תואר ראשון בעלי נתונים גבוהים הלומדים פילוסופיה יהודית. מטרת התכנית להכשיר דור חדש של אנשי חינוך מעולים אשר יובילו ויקדמו את הוראת היהדות כתרבות בבתי הספר התיכוניים בחינוך הממלכתי. תלמידי התכנית לומדים לקראת התואר הראשון בשני חוגים עקריים: בחוג ללימודי התרבות העברית לקראת תואר ראשון בפילוסופיה יהודית במסגרת מגמת פילוסופיה יהודית בה מחוייבים כל תלמידי אופקים, וחוג נוסף באחד מן התחומים הבאים, בהתאם לבחירת התלמיד : לשון עברית, מקרא, (נלמדים גם הם במסגרת החוג ללימודי התרבות העברית), פילוסופיה, היסטוריה כללית, היסטוריה של עם ישראל, ספרות. החל מן השנה השנייה ללימודיהם תלמידי התכנית מתחילים ללמוד גם לקראת תעודת הוראה מטעם בית הספר לחינוך. לימודי ההוראה נלמדים במסגרת תכנית מיוחדת המתוכננת למען תלמידי אופקים ומעניקה בתום שנת הלימודים השלישית תעודת הוראה במחשבת ישראל.

מלגות אגודת "קרן מזרע" ע"ש האב טקז'י אוצקי, בית שלום, יפן ו "קרן ספאייר" לתלמידי התואר השני במקרא: החוג מציע מלגות חלקיות בכיסוי שכר הלימוד לתלמידי שנה א' לתואר השני במגמת מקרא. מועמדים למלגה הם בעלי תואר ראשון במקרא (בכלל זה תלמידי השלמות) המבקשים להמשיך את לימודיהם לתואר השני מיד עם תום הלימודים (או ההשלמות) לתואר הראשון או עד שנה לאחר מכן.

פרטים נוספים על התכניות והמלגות הללו ניתן לקבל במזכירות החוג.

לסטודנטים המשלבים לימודי משפטים עם לימודי חוג נוסף במדעי הרוח, בכלל זה החוג ללימודי התרבות העברית, מוענקות מלגות.
פרטים נוספים ניתן לראות בחוברת המידע  למועמדים של הפקולטה למשפטים בפסקה: "לימודים במקביל למשפטים בחוג נוסף" או לפנות למזכירות ועדת הקבלה של הפקולטה למשפטים :  03-6406151 .

תכנית לימודי תעודה בעריכה לשונית

במסגרת המגמה ללשון העברית פועלת תכנית לימודי תעודה בעריכה לשונית. בבסיס התכנית עומדת התפיסה שהכשרת כוח אדם משכיל ומיומן של עורכים לשוניים היא אחת הדרכים למציאת פתרון הולם להשבחת צורתם וסגנונם של חיבורים הרואים אור בעברית.

התכנית פתוחה בפני בוגרי כל חוגי הלימוד באוניברסיטה אשר סיימו את לימודי התואר הראשון בציון 80 לפחות. הקבלה לתכנית מותנית בתוצאות של בחינת המיון ובריאיון אישי.

משך הלימודים בתכנית לבעלי תואר ראשון בלשון העברית הוא שנה אחת. מי שאינם בעלי תואר ראשון בלשון העברית חייבים בלימודי השלמה קודם להשתלבותם בתכנית גופה.

פרטים נוספים על התכנית ניתן למצוא באתר התכנית בכתובת:

http://humanities.tau.ac.il/editing-program/

וכן במזכירות החוג

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח