קורסי החוג ללימודי מזרח אסיה

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

שיעורי מבוא (מסגרת 120)

0687100101 - מבוא לתולדות סין ותרבותה (תאריך בחינה)
ד"ר אורי סלעסמסטר א'+ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)
0687100201 - מבוא לתולדות יפן ותרבותה (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה צרפתיסמסטר א'+ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)
0687100301 - מבוא לתולדות הודו ותרבותה (תאריך בחינה)
ד"ר רוני פרצ'קסמסטר א'+ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)

תרגילים מבואיים (מסגרת 120)

התרג' נלמדים אחת לשבועיים.בסמ' א: שבוע 1 סין שבוע 2 יפן וה

0687110001 - תרגיל מבואי- סין (תאריך בחינה)
גב' גליה לביאסמסטר א'+ב'תרגילב'08:00–10:00גילמן317
0687110002 - תרגיל מבואי סין (תאריך בחינה)
גב' קאי שמושקוסמסטר א'+ב'תרגילב'18:00–20:00גילמן317
0687110003 - תרגיל מבואי- סין (תאריך בחינה)
גב' גליה לביאסמסטר א'+ב'תרגילג'16:00–18:00גילמן317
0687110004 - תרגיל מבואי- סין (תאריך בחינה)
גב' גליה לביאסמסטר א'+ב'תרגילג'18:00–20:00גילמן317
0687110005 - תרגיל מבואי- סין (תאריך בחינה)
גב' חן דקלסמסטר א'+ב'תרגילד'08:00–10:00גילמן307
0687110006 - תרגיל מבואי- סין (תאריך בחינה)
גב' חן דקלסמסטר א'+ב'תרגילד'14:00–16:00גילמן317
0687110007 - תרגיל מבואי סין (תאריך בחינה)
מר נדב ינאיסמסטר א'+ב'תרגילה'14:00–16:00גילמן317
0687120006 - תרגיל מבואי-יפן (תאריך בחינה)
מר איתמר זדוףסמסטר א'+ב'תרגילב'16:00–18:00דן-דוד210
0687120002 - תרגיל מבואי-יפן (תאריך בחינה)
מר איתמר זדוףסמסטר א'+ב'תרגילב'18:00–20:00דן-דוד210
0687120001 - תרגיל מבואי-יפן (תאריך בחינה)
גב' רוני צדוקסמסטר א'+ב'תרגילג'16:00–18:00דן-דוד210
0687120003 - תרגיל מבואי-יפן (תאריך בחינה)
גב' רוני צדוקסמסטר א'+ב'תרגילד'08:00–10:00דן-דוד210
0687120004 - תרגיל מבואי-יפן (תאריך בחינה)
גב' קושניר יוליהסמסטר א'+ב'תרגילד'14:00–16:00דן-דוד210
0687120005 - תרגיל מבואי-יפן (תאריך בחינה)
גב' קושניר יוליהסמסטר א'+ב'תרגילד'18:00–20:00דן-דוד210
0687120007 - תרגיל מבואי-יפן (תאריך בחינה)
גב' רוני צדוקסמסטר א'+ב'תרגילה'08:00–10:00דן-דוד210
0687130001 - תרגיל מבואי-הודו (תאריך בחינה)
גב' יפעה רחל יעקבסמסטר א'+ב'תרגילא'16:00–18:00דן-דוד210
0687130002 - תרגיל מבואי-הודו (תאריך בחינה)
גב' איילת קוטלרסמסטר א'+ב'תרגילב'08:00–10:00דן-דוד210
0687130003 - תרגיל מבואי-הודו (תאריך בחינה)
גב' איילת קוטלרסמסטר א'+ב'תרגילב'12:00–14:00דן-דוד210
0687130004 - תרגיל מבואי-הודו (תאריך בחינה)
מר ניר פיינברג סמסטר א'+ב'תרגילד'10:00–12:00דן-דוד210
0687130005 - תרגיל מבואי-הודו (תאריך בחינה)
מר ניר פיינברג סמסטר א'+ב'תרגילד'12:00–14:00דן-דוד210
0687130006 - תרגיל מבואי-הודו (תאריך בחינה)
גב' יפעה רחל יעקבסמסטר א'+ב'תרגילד'16:00–18:00דן-דוד210
0687130007 - תרגיל מבואי-הודו (תאריך בחינה)
גב' שקד אישךסמסטר א'+ב'תרגילה'14:00–16:00דן-דוד210

שיעורים מונוגרפיים (בחירה) סמ' א' מסגרת 121

0687211501 - קוריאה טרום המודרניזציה (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה צרפתיסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן280
0687244601 - ספל אחד:דרך הבודהה במסורת התה היפנית (תאריך בחינה)
מר איתן בולוקןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן306
0687216001 - בעקבות הבודהה: פילוסופיה, פסיכולוגיה ופרקטיקה בבודהיזם המוקד (תאריך בחינה)
ד"ר ארבל קרן סמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן281
0618221801 - דיאלוגים ופולמוסים בפילוסופיה הודית (תאריך בחינה)
ד"ר דני רוהסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן306
0687244101 - יפן בזירה הבינלאומית (תאריך בחינה)
ד"ר רחל שאולסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן277
0687244701 - בעל הפולחן, בעל השלטון (תאריך בחינה)
ד"ר אירית אורבוךסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן278
ד"ר אירית אורבוךסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן278
0687207801 - קריאה בספרות הסינית המסורתית א' (תאריך בחינה)
פרופ' מאיר שחרסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב103
0687206201 - אדריכלות וסביבה ביפן המסורתית (תאריך בחינה)
מר אריה קוץסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן281
0687218901 - זהויות אזוריות בסין המודרנית (תאריך בחינה)
פרופ' מרק גמזהסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג002
0687205901 - צעירים ביפן:שינוי חברתי,שמירה על המסורת ופער הדורות (תאריך בחינה)
ד"ר דלית בלוךסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן220
0618104301 - מבוא לפילוסופיה סינית (תאריך בחינה)
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן281
0687244901 - מבוא לאמנות יפן (תאריך בחינה)
ד"ר שלמית בג'רנוסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן281
0687245001 - מבוא לתרבות הוודה:מיתולוגיה,הגות ופולחן (תאריך בחינה)
ד"ר צחי פרידמןסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן281
0821172001 - מבוא לאמנות גלובאלית: תרבות חזותית, קולוניאליזם (תאריך בחינה)
ד"ר זהר אילתסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00מכסיקוא206
0687245101 - בתנועה מתמדת:הפוליטיקה של התמודדות עם אתגרים חברתיים בסין הע (תאריך בחינה)
מר דרור קוכןסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן279
0687243902 - חיים בין תרבויות (תאריך בחינה)
פרופ' מרק גמזהסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן281
0845214901 - מבוא למוזיקה הודית (תאריך בחינה)
גב' אבני עפרהסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00ביה"ס למוזיקהמ014
0687245501 - דרכים אחרות של חרות: דיון בין תרבויות וזמנים (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר וינטרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן280
0687214601 - אלים שדים ואבות בדת הסינית (תאריך בחינה)
ד"ר עודד אבטסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן220
0618222501 - פילוסופיה מזרחית סינית – שיעור המשך (תאריך בחינה)
מר רועי פורתסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן362
0618222502 - תרגיל צמוד לנ"ל- סינית (תאריך בחינה)
גב' רננה פריםסמסטר א'תרגילג'12:00–14:00גילמן317
0618222301 - פילוסופיה הודית - שיעור המשך (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה בידרמן
מר גור ליבנה
סמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן277
0618222302 - תרגיל צמוד לנ"ל - הודית (תאריך בחינה)
מר דור מילרסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00דן-דוד101

פרו"ס סמ' א' מסגרת 122

0687221302 - סוגיות בסיסיות בבודהיזם (תאריך בחינה)
ד"ר רועי צהרסמסטר א'פרו"סא'12:00–14:00גילמן261
ד"ר רועי צהרסמסטר א'פרו"סג'14:00–16:00גילמן261
0687229701 - תרבות פופולרית בקוריאה (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה צרפתיסמסטר א'פרו"סא'10:00–12:00גילמן261
ד"ר ליאורה צרפתיסמסטר א'פרו"סב'10:00–12:00גילמן261
0687228601 - משפחה ופולחן בסין (תאריך בחינה)
ד"ר עודד אבטסמסטר א'פרו"סב'12:00–14:00גילמן261
ד"ר עודד אבטסמסטר א'פרו"סה'12:00–14:00גילמן261
0687229901 - קואנים והמסורת הדיאלוגית של הזן הסיני והיפני (תאריך בחינה)
ד"ר ארז יוסקוביץסמסטר א'פרו"סד'10:00–14:00גילמן261

סמינרים סמ' א' מסגרת 123

0687337901 - לא רק זאזן (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אירית אורבוךסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן262
ד"ר אירית אורבוךסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמן262
0618383801 - חיים דרך מוות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00גילמןא362
0687337401 - מנצ'וריה במפגש האימפריות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מרק גמזהסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמן260
פרופ' מרק גמזהסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00גילמן260
0687335501 - הקולנוע היפני (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' סרפר צביקהסמסטר א'סמינרג'10:00–14:00גילמן262
0697409201 - אלים ושדים ביהדות ובסין (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גדעון בוהק
פרופ' מאיר שחר
סמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0687341501 - כח השאקטי:שדות פראיות ואלות מגוננות בהינדואיזם (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00גילמןא362
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00גילמןא362
0687339901 - במפגש הימים:היסטוריה ותרבויות האסלאם בהודו (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני פרצ'קסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00גילמן304
0687341201 - לאחוז את הריקות בידיים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אנדריו פלאקס סמסטר א'סמינרה'10:00–14:00דן-דוד210

שיעורים מונוגרפיים (בחירה) סמ' ב' מסגרת 121

0687245401 - הפילוסופיה של ההיעדר בראי האדריכלות והאסתטיקה בסין וביפן (תאריך בחינה)
גב' גליה דורסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן281
0687211601 - קוריאה המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה צרפתיסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן282
0687216601 - עולם העבודה ביפן הגלובאלית:ארגון וניהול בשוק הבינלאומי (תאריך בחינה)
ד"ר אביטל בייקוביץסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן280
0687242601 - דרך הבוהיסטווה:פילוסופיה ופרקטיקה בבודהיזם המהאיאני (תאריך בחינה)
ד"ר ארבל קרן סמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן220
0618275501 - הומניזם קונפוציאני (תאריך בחינה)
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן278
0687244201 - סין ויפן והמזרח התיכון (תאריך בחינה)
ד"ר רחל שאולסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן281
0687243801 - מוות ואלמוות בהודו הקדומה (תאריך בחינה)
ד"ר צחי פרידמןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן280
0687241602 - תרבות ומוסיקה עכשווית בסין (תאריך בחינה)
מר עדיאל פורטוגליסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן304
0687240201 - נשים וגברים ביפן המסורתית: בין הגלוי לנסתר, בין עובדה לאגדה (תאריך בחינה)
ד"ר איילה קלמפררסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן279
0687244301 - קריאה בספרות הסינית המסורתית ב' (תאריך בחינה)
פרופ' מאיר שחרסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג211
0687219301 - כשהאלים משחקים: תיאטרון המחול והדרמה במסורות ההודיות הקלאסיו (תאריך בחינה)
גב' אסנת אלכבירסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן281
0618288601 - הפילוסופיה של היוגה: קריאה קרובה (תאריך בחינה)
ד"ר דני רוהסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן278
0687216801 - "על מנת להתקדם עליך לעבור למקום אחר": משמעויות של הגירה בסין (תאריך בחינה)
גב' בינה- פולק אביטלסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן280
0687244801 - הפרפר והפילוסוף:הגותו של ג'ואנג-דזה וגלגוליה בדאואיזם המוקדם (תאריך בחינה)
מר רועי פורתסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן279
0687245801 - אלוהויות נשיות בדת הטאיוונית:שורשים היסטוריים ונוהגים בני זמ (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר וינטרסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן317
0618104201 - מבוא לפילוסופיה הודית (תאריך בחינה)
ד"ר דני רוהסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618277601 - מציאות ואשליה: מהאופנישדות עד שנקרה (תאריך בחינה)
ד"ר דני רוהסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן278
0687241401 - התגבשות הרפואה בחאן: מהשאיפה לחיי נצח ועד הטיפול במחלות (תאריך בחינה)
גב' סשה רונית שוורץסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן281
0821661001 - טראומת התבוסה וכלכלת הבועה: אמנות עכשווית ביפן, 1945-2015 (תאריך בחינה)
ד"ר זהר אילתסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00קיקואין01
0687206902 - להיות בודהה או להרוג את הבודהה - הדרך הפתלתלה מהבודהיזם המוק (תאריך בחינה)
ד"ר ארז יוסקוביץסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן282
**סגור לתלמידים שלקחו את הקורס:להרוג את הבודהה להרוג את הפטר
0687245201 - אמנות בודהיסטית באסיה (תאריך בחינה)
ד"ר גלית אבימןסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן278
0687245601 - פולחן צלילי:אנשים,מוסיקה וגלובליזציה בטאיוואן (תאריך בחינה)
מר עדיאל פורטוגליסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן277
0687242002 - נשים מגדר ומיניות בסין-בין היסטוריה לפילוסופיה (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר וינטרסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן280
0687245701 - מדיניות החוץ של יפן וסין במאה ה - 21:מיקומה של מזרח אסיה בזי (תאריך בחינה)
ד"ר רחל שאולסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן307
**סגור לתלמידים שלקחו את הקורס "סין ויפן והמזרח התיכון"
0687243101 - לבנות את הכפרים: סוגיות פוליטיות, חברתיות וכלכליות בסין (תאריך בחינה)
מר ליאור רוזנברגסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן277

פרו"ס סמ' ב' מסגרת 122

0687229601 - אתגר המערב בתרבות סין ממחצית המאה ה-19 ועד ימינו (תאריך בחינה)
פרופ' מרק גמזהסמסטר ב'פרו"סג'10:00–12:00גילמן261
פרופ' מרק גמזהסמסטר ב'פרו"סה'10:00–12:00גילמן261
0687226301 - בג'ינס וסארי:תרבות פופולארית בהודו המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר רוני פרצ'קסמסטר ב'פרו"סד'10:00–14:00רקנאטי409
0687224401 - מדע בסין (תאריך בחינה)
ד"ר אסף גולדשמידטסמסטר ב'פרו"סא'16:00–18:00גילמן261
ד"ר אסף גולדשמידטסמסטר ב'פרו"סד'16:00–18:00גילמן261
0687222001 - דת עממית ביפן (תאריך בחינה)
ד"ר אירית אורבוךסמסטר ב'פרו"סב'12:00–14:00גילמן260
ד"ר אירית אורבוךסמסטר ב'פרו"סד'12:00–14:00גילמן260

סמינרים סמסטר ב' מסגרת 123

0687340901 - עלייה לרגל בקוריאה ויפן (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ליאורה צרפתיסמסטר ב'סמינרא'10:00–12:00גילמן260
ד"ר ליאורה צרפתיסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמן449 שיבוץ הפקולטה בל
0687342001 - מהבודהה ועד הבעש"ט:התפתחותן של תרגולות מדיטטיביות בבודהיזם ו (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ארבל קרן
ד"ר תומר פרסיקו
סמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00גילמן262
0687340601 - האימפריות האחרונות באסיה לפני העת המודרנית: מבט חוצה גבולות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי סלעסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00גילמן261
ד"ר אורי סלעסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמן261
0687340701 - יפן בת זמננו: חברה, מגדר ומשפחה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרהסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן261
0687341701 - זהות באסיה:זהות עצמית בפילוסופיה ובמחשבה ההודית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רועי צהרסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00דן-דוד209
**פתוח לתלמידי MA מקבוצת ה"זהות"
0687341801 - זהות באסיה: זהות עצמית בהגות סין (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן455
**פתוח לתלמידי MA מקבוצת ה"זהות"
0618365501 - דאיה קרישנה וכופרים אחרים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דני רוהסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן262
0821375001 - סימני דיו: קליגרפיה, ציור והגות: סין ויפן (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר זהר אילתסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00מכסיקו200
0687341901 - סין ואירופה:היסטוריה של יחסים ורעיונות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מרק גמזהסמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00גילמן261
0687341301 - על קרמה וסוגי ההכרח:סיפורי קללה וגורל מן המאבהרטה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יוחנן גרינשפוןסמסטר ב'סמינרה'12:00–16:00גילמןא317

שיעורי שפה מסגרת 124

יפנית שנה א'

0687168001 - יפנית שנה א' (תאריך בחינה)
גב' ניקי ליטמןסמסטר א'+ב'שו"תא'08:00–10:00גילמן320 ע"ש אלקוב
גב' מסקו מוסקוביץסמסטר א'+ב'שו"תג'08:00–10:00גילמן320 ע"ש אלקוב
גב' ניקי ליטמןסמסטר א'+ב'שו"תה'08:00–10:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0687168002 - יפנית שנה א' (תאריך בחינה)
גב' ניקי ליטמןסמסטר א'+ב'שו"תא'12:00–14:00רקנאטי255
גב' מסקו מוסקוביץסמסטר א'+ב'שו"תב'12:00–14:00רקנאטי255
גב' ניקי ליטמןסמסטר א'+ב'שו"תה'12:00–14:00רקנאטי255
0687790201 - תרגול יפנית מדוברת לשנה א' (תאריך בחינה)
סמסטר א'שו"תד'14:00–16:00גילמןא361

סינית שנה א'

0687170001 - סינית שנה א' (תאריך בחינה)
גב' ג'אנג לי סמסטר א'+ב'שו"תא'08:00–10:00גילמן317
גב' ג'אנג לי סמסטר א'+ב'שו"תג'08:00–10:00גילמן317
גב' לואו דזיהסמסטר א'+ב'שו"תד'08:00–10:00גילמן317
0687170002 - סינית שנה א' (תאריך בחינה)
גב' ג'אנג לי סמסטר א'+ב'שו"תא'10:00–12:00גילמן317
גב' ג'אנג לי סמסטר א'+ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן317
גב' לואו דזיהסמסטר א'+ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן317
0687170003 - סינית שנה א' (תאריך בחינה)
גב' חויי סיהסמסטר א'+ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן361
גב' חויי סיהסמסטר א'+ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן361
גב' לואו דזיהסמסטר א'+ב'שו"תה'10:00–12:00גילמן361
0687170004 - סינית שנה א' (תאריך בחינה)
גב' חואנג צוליסמסטר א'+ב'שו"תב'08:00–10:00גילמן361
גב' חואנג צוליסמסטר א'+ב'שו"תד'08:00–10:00גילמן361
גב' לואו דזיהסמסטר א'+ב'שו"תה'08:00–10:00גילמן361
0687170005 - סינית שנה א' (תאריך בחינה)
גב' חואנג צוליסמסטר א'+ב'שו"תב'16:00–18:00גילמן361
גב' חואנג צוליסמסטר א'+ב'שו"תד'16:00–18:00גילמן361
גב' חויי סיהסמסטר א'+ב'שו"תה'16:00–18:00גילמן361

הינדי שנה א'

0687920001 - הינדי שנה א' (תאריך בחינה)
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר א'+ב'שו"תא'12:00–14:00דן-דוד211
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר א'+ב'שו"תג'10:00–12:00דן-דוד211
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר א'+ב'שו"תה'12:00–14:00דן-דוד211

סנסקריט שנה א'

0687900001 - סנסקריט שנה א' (תאריך בחינה)
מר אלכס צרניאקסמסטר א'+ב'שו"תא'16:00–18:00דן-דוד212
מר רפי פלדסמסטר א'+ב'שו"תג'16:00–18:00דן-דוד212
מר רפי פלדסמסטר א'+ב'שו"תה'12:00–14:00דן-דוד212

יפנית שנה ב'

0687268001 - יפנית שנה ב' (תאריך בחינה)
גב' מסקו מוסקוביץסמסטר א'+ב'שו"תב'08:00–10:00רקנאטי255
ד"ר מיקה לוי- יממוריסמסטר א'+ב'שו"תג'08:00–10:00רקנאטי255
גב' מסקו מוסקוביץסמסטר א'+ב'שו"תד'08:00–10:00רקנאטי255
0687268002 - יפנית שנה ב' (תאריך בחינה)
גב' ניקי ליטמןסמסטר א'+ב'שו"תא'10:00–12:00רקנאטי255
גב' מסקו מוסקוביץסמסטר א'+ב'שו"תג'10:00–12:00רקנאטי255
גב' ניקי ליטמןסמסטר א'+ב'שו"תה'10:00–12:00רקנאטי255
0687902201 - תרגול יפנית מדוברת לשנה ב'+ג' (תאריך בחינה)
סמסטר א' ד'12:00–14:00גילמן260

סינית שנה ב'

0687270001 - סינית שנה ב' (תאריך בחינה)
גב' חויי סיהסמסטר א'+ב'שו"תא'10:00–12:00גילמן362
גב' חויי סיהסמסטר א'+ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן362
גב' טאנג דנהונגסמסטר א'+ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן362
0687270002 - סינית שנה ב' (תאריך בחינה)
גב' ג'אנג לי סמסטר א'+ב'שו"תב'08:00–10:00גילמן362
גב' ג'אנג לי סמסטר א'+ב'שו"תד'08:00–10:00גילמן362
גב' טאנג דנהונגסמסטר א'+ב'שו"תה'08:00–10:00גילמן362
0687270003 - סינית שנה ב' (תאריך בחינה)
גב' ג'אנג לי סמסטר א'+ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן317
גב' ג'אנג לי סמסטר א'+ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן449 שיבוץ הפקולטה בל
גב' טאנג דנהונגסמסטר א'+ב'שו"תה'10:00–12:00גילמן317
0687270004 - סינית שנה ב' (תאריך בחינה)
גב' חואנג צוליסמסטר א'+ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן317
גב' חואנג צוליסמסטר א'+ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן317
גב' טאנג דנהונגסמסטר א'+ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן317

הינדי שנה ב'

0687921001 - הינדי שנה ב' (תאריך בחינה)
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר א'+ב'שו"תא'10:00–12:00דן-דוד209
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר א'+ב'שו"תג'14:00–16:00דן-דוד209
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר א'+ב'שו"תה'10:00–12:00דן-דוד209

סנסקריט שנה ב'

0687922501 - סנסקריט שנה ב': קריאה בראמאיינות (תאריך בחינה)
מר רפי פלדסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00דן-דוד209
מר רפי פלדסמסטר א'שו"תה'08:00–10:00דן-דוד209
0687910101 - סנסקריט שנה ב': קאוויה (תאריך בחינה)
מר אלכס צרניאקסמסטר ב'שו"תא'12:00–14:00דן-דוד209
מר אלכס צרניאקסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00דן-דוד209
**תלמידי שנה ב' נדרשים להירשם לשני הסמסטרים
**לתלמידי שנה ג' הקורס בסמ' ב' נחשב כטקסטים

(משוקללים כשיעורים מונוגרפיים)

קורסי העשרה בשפות

**ניתן לקחת עד 8 ש"ס מסה"כ 16 ש"ס שיעורי הבחירה

קורסי העשרה - סמ' א'

0687900801 - סינית שנה ג', חלק א' (תאריך בחינה)
פרופ' ג'אנג פינגסמסטר א'שו"תא'08:00–10:00גילמן362
גב' חואנג צוליסמסטר א'שו"תג'08:00–10:00גילמן362
0687900802 - סינית שנה ג', חלק א' (תאריך בחינה)
פרופ' ג'אנג פינגסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00גילמן362
גב' חואנג צוליסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00גילמן362
0687900201 - סינית קלאסית א' (תאריך בחינה)
ד"ר אסף גולדשמידטסמסטר א'שיעורב'14:00–18:00גילמן261
0687910901 - יפנית קלאסית, חלק א' (תאריך בחינה)
ד"ר מיקה לוי- יממוריסמסטר א'שו"תב'08:00–12:00דן-דוד209
0687901901 - יפנית שנה ג', חלק א' (תאריך בחינה)
ד"ר מיקה לוי- יממוריסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00דן-דוד209
ד"ר מיקה לוי- יממוריסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00דן-דוד209
0687922001 - הינדי שנה ג' (תאריך בחינה)
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00דן-דוד211
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר א'שו"תה'14:00–16:00דן-דוד211

קורסי העשרה - סמ' ב'

0687910801 - סינית שנה ג', חלק ב' (תאריך בחינה)
פרופ' ג'אנג פינגסמסטר ב'שו"תא'08:00–10:00גילמן362
גב' חואנג צוליסמסטר ב'שו"תג'08:00–10:00גילמן362
0687910802 - סינית שנה ג', חלק ב' (תאריך בחינה)
פרופ' ג'אנג פינגסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00גילמן362
גב' חואנג צוליסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00גילמן362
0687910201 - סינית קלאסית ב' (תאריך בחינה)
פרופ' ג'אנג פינגסמסטר ב'שיעורג'14:00–18:00גילמן361
0687902001 - יפנית שנה ג', חלק ב' (תאריך בחינה)
ד"ר מיקה לוי- יממוריסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן361
ד"ר מיקה לוי- יממוריסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן362
0687911001 - יפנית קלאסית, חלק ב' (תאריך בחינה)
ד"ר מיקה לוי- יממוריסמסטר ב'שו"תה'08:00–12:00גילמןא361

סמינרים לתואר שני

**תלמידי התואר השני נדרשים להשתתף בסמינר
06870000 - סמינר מחלקתי (תאריך הגשת עבודה)
סמסטר א'+ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן449 שיבוץ הפקולטה בל

סמינרי מחקר

** באישור ועדת הוראה ניתן להרשם לסמינר מהתואר הראשון
0687446601 - רפואה וגוף בראי ההיסטוריה בסין ובמזרח אסיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אסף גולדשמידטסמסטר א'סמינרא'14:00–18:00גילמן260
0687447001 - בודהו-דאואיזם:תחרות ואינטראקציה בין דתית בסין המסורתית ובטאי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גיל רזסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00דן-דוד212
פרופ' גיל רזסמסטר א'סמינרד'14:00–18:00דן-דוד212
**קורס מרוכז,בין התאריכים 30.11.15-4.1.16
0618404601 - פילוסופיה וטרנספורמציה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דני רוהסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00דן-דוד102
0687447101 - קריאה בספרות הסינית למתקדמים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מאיר שחרסמסטר א'+ב'סמינרג'10:00–12:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0687446501 - לומר את מה שלא ניתן להאמר:תפיסת השפה בפילו (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רועי צהרסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמן304
0687446801 - היסטוריה השוואתית של אסיה בעת החדשה המוקדמת 1500-1900 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי סלעסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0821591301 - סוגיות נבחרות בהיסטוריה ותאוריה של הצילום ביפאן (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר זהר אילתסמסטר א'סמינרה'16:00–20:00מכסיקו200
0687446701 - סינולוגיה דיגיטלית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יואב אריאלסמסטר ב'סמינרא'14:00–18:00
פרופ' יואב אריאלסמסטר ב'סמינרד'14:00–18:00
**קורס מרוכז בין התאריכים 3.4.16-10.6.16.בימי ד'-הדרכה אישית
06874473 - The Environmental Order of China's Last Empire (תאריך הגשת עבודה)
Prof. David Belloסמסטר ב'סמינרא'10:00–14:00גילמן261
Prof. David Belloסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00גילמן304
**קורס מרוכז בין התאריכים 1.5.16-3.6.16
06874474 - Sex, Gender and Sexuality in Asia (תאריך הגשת עבודה)
Prof. Jennifer Robertson סמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00ווב105
Prof. Jennifer Robertson סמסטר ב'סמינרד'14:00–18:00רוזנברג107
**קורס מרוכז בין התאריכים 16.5.16-16.6.16
1041448201 - עין אנתרופולוגית על יפן העכשווית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרהסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00נפתלי421
0687447201 - היקום באטום אחד:סוגיות בדיאלוג שבין בודהיזם למדע (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יעקב רזסמסטר ב'סמינרג'08:00–12:00גילמן262
0687441001 - קאמי בודהה ומה שבינהם (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אירית אורבוךסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00דן-דוד102
0687445802 - מין מגדר ומיניות: בין הודו למערב (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני פרצ'קסמסטר ב'סמינרה'10:00–14:00גילמן262

סמינרים של קריאה מתקדמת בטקסטים

0687445401 - קריאת טקסטים אקדמיים ביפנית (תאריך בחינה)
ד"ר מיקה לוי- יממוריסמסטר א'שיעורה'14:00–18:00גילמן362
0687441201 - סינית מודרנית (תאריך בחינה)
פרופ' ג'אנג פינגסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00גילמן361
0687446901 - קריאת טקסטים מתקדמת בסנסקריט (תאריך בחינה)
מר רפי פלדסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן450
מר רפי פלדסמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00גילמן450
0687443201 - הינדי למחקר אקדמי (תאריך בחינה)
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00דן-דוד101
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00דן-דוד102

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח