חטיבות לימודים מיוחדות

הקבצי התכנית הרב תחומית במדעי הרוח: ראו פירוט בתכנית הרב תחומית במדעי הרוח בידיעון.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח