כללי

החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום עוסק בהוראת הארכיאולוגיה, התרבויות, ההיסטוריה והלשונות של ארץ-ישראל והמזרח הקדום למן התקופות הפרהיסטוריות ועד לשלהי התקופות הקלאסיות (קרי הכיבוש המוסלמי). הלימוד בחוג מאפשר היכרות מעמיקה ויסודית עם עולמם המורכב והייחודי של העמים ושל האנשים שאכלסו בעבר את אזורנו ומעניק ראייה חדשה לעולמנו כיום.

החוג מתמקד במגוון רחב של נושאים ובהם ראשית האדם מאז הופעתו במזרח התיכון ועד לצמיחת הציוויליזציות הקדומות של מצרים, של מסופוטמיה, של הלבנט, של אנטוליה ושל המרחב האגאי; ראשית ישראל: ארכיאולוגיה והיסטוריה תרבותית של תקופת המקרא; יוון ורומא בים התיכון ובארץ-ישראל; מחקר מדעי-מעבדתי (ארכיאולוגיה דרך עדשת המיקרוסקופ).

לימודי התואר הראשון מכוונים להקנות לתלמיד ידע בסיסי על הארכיאולוגיה של ארץ-ישראל ושל שאר הלבנט (עבר הירדן, סוריה ולבנון) בתקופות הפרהיסטוריות וההיסטוריות עד לכיבוש המוסלמי; על ההיסטוריה והתרבות של המזרח הקדום, של תקופת המקרא ושל העולם הקלאסי; ועל שיטות המחקר המדעיות הנהוגות בארכיאולוגיה. כמו כן מעניק החוג היכרות בסיסית עם הלשונות, עם התעודות הכתובות ועם הממצא הארכיאולוגי של מצרים, של מסופוטמיה, של אנטוליה ושל האזור האגאי. בתחום ארץ-ישראל מכוונים הלימודים גם להכשיר את התלמיד לעבודה מעשית בארכיאולוגיה. התלמידים המעוניינים בכך יכולים לבחור במסלול משלים המקנה עם סיומו מכתב הסמכה של "ארכיאולוג חופר" הנלווה לתעודת הבוגר ומוכר על ידי רשות העתיקות והמוסדות האקדמיים האחרים כסמך לניהול חפירות וסקרים ארכיאולוגיים.

החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום משלב תיאוריה ופרקטיקה, עבודת שדה ועבודת מעבדה, ניתוח ממצאים וניתוח טקסטים, חשיבה ארכיאולוגית ועשייה ארכיאולוגית. לצד הלימוד בכיתה עוסק החוג בחפירות ארכיאולוגיות באתרים מתקופות שונות ותלמידי החוג לתאריהם ממלאים תפקיד מרכזי במיזמי מחקר אלה. החוג עורך באופן קבוע סיורים לאתרים ארכיאולוגיים בארץ, וכן עבודות שדה נוספות שבהן משתתפים תלמידי החוג.

בחוג שני תחומי לימוד: (1) הארכיאולוגיה של ארץ-ישראל וסביבתה; (2) תרבויות המזרח הקדום.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח