מבנה ההקבצים הבין תחומיים

הקדמה
הקבץ סייבר וטכנולוגיות המידע
הקבץ תרבות דיגיטלית ומציאות וירטואלית
הקבץ קוגניציה ויצירה תרבותית
הקבץ אירופה המודרנית - מערב ומרכז אירופה- לתלמידים ממשיכים בלבד
הקבץ אירופה המודרנית - רוסיה ומזרח אירופה - לתלמידים ממשיכים בלבד
הקבץ היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
הקבץ לימודי שואה וג'נוסייד
הקבץ לימודי דתות
הקבץ לימודי ישראל
הקבץ לימודי נשים ומגדר
הקבץ לימודי סביבה - מאידיאולוגיה לאקולוגיה
הקבץ לימודי ספרד, פורטוגל ואמריקה הלטינית
הקבץ לימודים אמריקניים
הקבץ לתולדות המאה העשרים- לתלמידים ממשיכים בלבד
הקבץ תרבות הילד והנוער
הקבץ מדעי החברה
הקבץ מיתוס מיתולוגיות ואגדות
הקבץ ניהול ומחשבה כלכלית
הקבץ מודרנה - פוסטמודרנה
הקבץ פוסט-מודרניזם - לתלמידים ממשיכים בלבד
הקבץ פסיכולוגיה ופסיכואנליזה בראי מדעי-הרוח
הקבץ צדק חברתי – דמוקרטיה, הומניזם וצדק חברתי
הקבץ רטוריקה – אמנות הדיבור, הנאום והשכנוע
הקבץ תרבות צרפת
הקבץ תרגום
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח