גיאוגרפיה כהקבץ או כחטיבת השלמה

החוג לגיאוגרפיה מציע תכנית לימודים כהקבץ או כחטיבות השלמה בהיקף של 16 ש"ס או 20 ש"ס (כמפורט להלן). שיעורי יסוד ושיעורי בחירה ישתייכו לאותם התחומים בהם שמע התלמיד את המבואות.

אפשרות א':  (16 ש"ס)

שני מבואות (בהיקף 4 ש"ס כל מבוא, מתכנית שנה א')

8

ש"ס

 

שני שיעורי יסוד מתחומי המבואות (לאחר סיום המבואות)

4

ש"ס

 

שני שיעורי בחירה מתחומי המבואות 

4

ש"ס

 

סה"כ

16

ש"ס

 

 

 

 

אפשרות ב': (20 ש"ס)

שני מבואות (בהיקף 4 ש"ס כל מבוא, מתכנית שנה א')

8

ש"ס

 

שני שיעורי יסוד בתחומי המבואות (לאחר סיום המבואות)

4

ש"ס

 

שיעור בחירה באחד מתחומי המבואות

2

ש"ס

 

מיומנויות במחקר וכתיבה מדעית

2

ש"ס

 

סמינריון (בתחום שבו נלמד שיעור המבוא ולאחר סיום קורס מיומנויות במחקר וכתיבה מדעית)

4

ש"ס

 

 סה"כ 

20

ש"ס

*ניתן לקחת יותר שיעורי יסוד על חשבון שיעורי הבחירה.
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח