בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום ד' 15.5.16, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 18.9.16

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   צרפתית עכשווית א'     מועד א : 13/01/2016 בשעה : 14:00 ;

מועד ב : 11/02/2016 בשעה : 09:00 ;

בחינה   ויקטור הוגו 1   מר עמנואל הלפרין   21/01/2016  09:00  18/02/2016  09:00 
בחינה   מולייר 1   מר עמנואל הלפרין   01/02/2016  09:00  24/02/2016  09:00 
בחינה   סימון דה בובואר: פילוסופית, מסאית, סופרת   ד"ר דינה חרובי   08/02/2016  09:00  13/03/2016  16:00 
עבודה   התפתחות הבלשנות הצרפתית בתחילת המאה ה-20   פרופ' חוה שילדקרוט   מועד א : 28/02/2016 בשעה : 13:00 ; הגשת העבודה עד שעה 13:00 במזכירות החוג.

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   צרפתית עכשווית ב'   גב' ז'אסינט נורית   מועד א : 15/06/2016 בשעה : 09:00 ;

מועד ב : 11/07/2016 בשעה : 09:00 ;

בחינה   ויקטור הוגו 2   מר עמנואל הלפרין   19/06/2016  09:00  17/07/2016  09:00 
בחינה   מולייר 2   מר עמנואל הלפרין   26/06/2016  09:00  25/07/2016  09:00 

בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח