כללי

  • היקף הלימודים לתואר הראשון בתכנית הוא 60 ש"ס.
  • התכנית נלמדת במסלול הדו-חוגי לצד חוג דיסציפלינרי נוסף.
  • התכנית נלמדת במסגרת בין-פקולטטית, המשלבת ארבע פקולטות: מדעי הרוח, אמנויות, מדעי החברה ומשפטים. 
  • תלמידה או תלמיד המשלבים את התכנית למגדר עם התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח, אינם יכולים לקחת הקבץ לימודי נשים ומגדר.
  • הארגון האמריקני "מועצת נשים יהודיות, ארה"ב" (National Council of Jewish Women-NCJW) תומך בתכנית ומציע מלגות לתלמידים ולתלמידות. 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח