כללי

הלימודים בחוג עוסקים בהיסטוריה של עמי המזרח התיכון מראשית האסלאם ועד ימינו, תוך התמקדות בעת החדשה (מאתיים וחמישים השנים האחרונות). החוג מציע קורסים הנוגעים לעולם הערבי, לתורכיה ולאיראן, מזוויות ראייה מגוונות, ובהן היסטוריה פוליטית ודיפלומטית וכן היסטוריה חברתית ותרבותית. לצד ההתמקדות בעת החדשה, מציע החוג קורסי יסוד בתולדות האזור בימי הביניים ובעת החדשה המוקדמת (מן המאה השביעית ועד המאה השמונה-עשרה). כמו כן ניתן היצע קבוע של קורסים שעניינם היסטוריה של אפריקה מהתקופה הקדם-קולוניאלית ועד ימינו ובכלל זה אסלאם באפריקה. 

מטרות הלימודים בחוג הן:

1. להקנות ידע כללי על תולדות המזה"ת ואפריקה בתקופות השונות;

2. להקנות ידע מפורט על תולדותיו ועל תרבותו של אזור אחד לפחות מאזורי המזרח התיכון ואפריקה בתקופה מוגדרת;

3. להקנות ידע בסיסי בכלים הלשוניים הדרושים להשגת מטרות אלה;

4. לאפשר חשיפה לגישות מתחומים אחרים (כגון מדע המדינה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה) להבנת המזה"ת ואפריקה;

5. בעבור תלמידי החד חוגי מוגדרת מטרה נוספת:
להכיר את כליה של הדיסציפלינה ההיסטורית ולפתח יכולת להשתמש בהם לניתוח תהליכים ותמורות בארצות המזרח התיכון ואפריקה.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח