מבנה תכנית הלימודים

תכנית הלימודים לתואר השני כוללת:

1. סמינריוני מחקר (הדרכה אישית): סמינריונים אלה כוללים פגישות של הדרכה אישית בין התלמיד למורה הסמינריון. אין להירשם לשני הסמינריונים אצל אותו מרצה. מטרות ההדרכה האישית: שיפור מיומנויות הכתיבה המקצועית, רכישת כלי מחקר פילוסופיים, תרגול והתעדכנות בחומר ביבליוגרפי, סה"כ 8 ש"ס.

2. סמינריוני בחירה: סמינריונים העוסקים בנושא מסוים או בפילוסוף מסוים בתחום התמחות כלשהו - סה"כ 20 ש"ס במסלול המחקרי או 24 ש"ס במסלול העיוני. כמטלות סיום לסמינריונים הללו תוגש עבודה סמינריונית אחת במסלול המחקרי או שתי עבודות סמינריוניות במסלול העיוני ורפראטים בסמינרים האחרים. ככלל, התלמידים ישתתפו בסמינריונים המיועדים לתואר שני, אך יהיו רשאים להשתתף גם בסמינריונים מלימודי התואר הראשון בהיקף שלא יעלה על 8 ש"ס. בסמינריונים מלימודי התואר הראשון לא ניתן להגיש עבודות סמינריוניות, ומטלת הסיום בקורסים אלה היא הגשת עבודת רפראט.
על תלמידים שהחלו את לימודיהם עד לשנת הלימודים תשע"ג, כולל, חלה חובת "לימודי אשכול".

3. הסמינריון המחלקתי (הקולוקוויום): על תלמידי התואר השני מוטלת חובת השתתפות בסמינריון המחלקתי של החוג לפילוסופיה. פגישות אלה נערכות בדרך כלל אחת לשבועיים (בימי ד', בשעות 18:00-16:00) והן מוקדשות להרצאות ולדיונים בנושאים פילוסופיים שונים, בהשתתפות מרצים אורחים, מורי החוג ותלמידיו לתארים המתקדמים (תלמידי התואר השני והשלישי). ההשתתפות בסמינריון המחלקתי אינה כלולה במניין השעות לתואר ואינה כרוכה בהגשת עבודות. תכנית הסמינר המחלקתי מפורסמת באתר האינטרנט של החוג

4. החוג מעודד מחקרים שייערכו בשיתוף עם תחומי מחקר אחרים. תלמידים שייזמו הצעות מחקר כאלה ויימצאו מתאימים למסגרת לימודים בין-תחומית, ילמדו על פי תכנית שתורכב לפי הצורך.
 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח