מבנה תכנית הלימודים ומהלך הלימודים

 1.                 היקף הלימודים
 2.                 סמינרים ושיעורים
 3.                 שפות עתיקות
 4.                 שפה מודרנית שנייה
 5.                 סמינר מחלקתי

החוג מציע שני תחומי לימוד:
(1) הארכיאולוגיה של ארץ-ישראל, תכנית המתמקדת בארכיאולוגיה של ארץ-ישראל וסביבתה למן התקופות הפרהיסטוריות ועד לשלהי התקופות הקלאסית; (2) תרבויות המזרח הקדום, תכנית המתמקדת בלשונות, בספרות, בדת ובהיסטוריה של מסופוטמיה, של אנטוליה, של הים האגאי ושל מצרים, וכן בארכיאולוגיה לתקופותיה של אזורים אלה.

בנוסף לשני תחומי הלימוד הללו מציע החוג שתי תכניות לימוד נוספות, ארכיאולוגיה וחומרים ארכיאולוגיים (פירוט על התכנית ניתן בהמשך). ולימודי ישראל הקדום (פירוט על התכנית ניתן בהמשך). תכנית הלימודים של כל תלמיד בתכנית ארכיאולוגיה וחומרים ארכיאולוגיים ובתכנית לימודי ישראל הקדום תיקבע על ידי ראש החוג וראש התכנית.

1. היקף הלימודים

היקף הלימודים במסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר): במסלול זה ילמדו התלמידים קורסים בהיקף של 28 ש"ס, ובהם חמישה סמינרים שבמסגרתם תוגש עבודת רפראט וסמינר אחד שבסופו תוגש עבודה סמינריונית. עבודת הרפראט תכלול סינתזה מצומצמת בהיקפה שתיכתב על פי כללי כתיבה מדעיים בנושא שייקבע במהלך לימודי הסמינר. העבודה הסמינריונית תכלול סינתזה מקיפה ונושאה ייקבע במהלך לימודי הסמינר. בנוסף, ישתתפו התלמידים בסמינר המחלקתי במהלך שתי שנות הלימוד לתואר (4 ש"ס).   

עם תחילת שנת הלימודים השניה יגישו התלמידים הצעת מחקר לעבודת הגמר. תלמיד שלא יגיש הצעת מחקר עד לתחילת שנת הלימודים השנייה יאלץ לעבור למסלול העיוני.
לפירוט בנושא עבודת גמר במסלול במחקרי לחץ כאן


היקף הלימודים במסלול העיוני: במסלול זה ילמדו התלמידים סמינרים בהיקף של 32 ש"ס, ובהם חמישה סמינרים שבמסגרתם תוגש עבודת רפראט ושניים נוספים שבסופם תוגש עבודה סמינריונית.
בנוסף, ישתתפו התלמידים בסמינר המחלקתי במהלך שתי שנות הלימוד לתואר (4 ש"ס).
התלמידים במסלול זה חייבים לעמוד בבחינת גמר.

2. סמינרים ושיעורים
 
מרבית שיעורי התואר השני יתקיימו במתכונת של סמינר. באחד מהם (במסלול המחקרי) או בשניים (במסלול העיוני) יגישו התלמידים עבודה סמינריונית. בשאר הסמינרים או השיעורים יגישו התלמידים עבודות רפראט או יעמדו בבחינה. הסמינר המחלקתי יכלול קריאת חומר מקדים להרצאות והגשת עבודה. הציון הסופי בסמינר המחלקתי יינתן בהתחשב בהשתתפותו הפעילה של התלמיד.

התלמידים במסלול המחקרי רשאים ללמוד שיעורים בהיקף של 4 ש"ס מחוץ לחוג הקשורים בנושא התמחותם בכפוף לאישור ראש החוג או של יועץ מטעמו.

3. שפות עתיקות

תלמידים בתחום תרבויות המזרח הקדום, בתכנית המתמקדת בלשון, ספרות וכד', ילמדו שפה עתיקה ברמת מתקדמים ושפה עתיקה נוספת ברמת מתחילים. תלמידים בתחום הארכיאולוגיה הקלאסית ילמדו שפה קלאסית עתיקה (יוונית עתיקה או לטינית) ברמת מתחילים לפחות, ולא יוכלו להמשיך ללימודי תואר שלישי בארכיאולוגיה בביה"ס למדעי היהדות ללא השלמת לימודי השפה הקלאסית העתיקה בהצלחה באוניברסיטת תל-אביב.
ככלל, לימודי שפה עתיקה אינם נכללים במנין השעות לתואר אלא בכפוף לאישור מנחה עבודת הגמר או יועץ התואר השני, ובהיקף שלא יעלה על 4 ש"ס. 

4. שפה מודרנית שנייה

על התלמידים להשיג ציון "פטור" ברמת מתקדמים בגרמנית, צרפתית או איטלקית.
לימודי שפה מודרנית אינם נכללים במנין השעות לתואר.

5. סמינר מחלקתי

הסמינר המחלקתי נערך אחת לשבועיים ביום ב' בשעה 16:15. ההשתתפות בו חובה לתלמידי התואר השני בשתי שנות לימודיהם. כמו כן יחויבו התלמידים בהגשת עבודה. בסמינר זה יישמעו הרצאות של סגל החוג ושל מרצים אורחים בנושאי מחקר אקטואליים ויוצגו תוצאותיהן של עבודות מחקר של תלמידי החוג לתארים מתקדמים.

הסמינר המחלקתי מתקיים בכל שנה בהיקף של 2 ש"ס. סה"כ 4 ש"ס במנין השעות לתואר בשני מסלולי הלימוד.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח