קורסי החוג לגיאוגרפיה ולסביבת האדם

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

שנה א'

0691101101 - הדרכה בספרייה כולל ספריית המפות (תאריך בחינה)
גב' דורה דרוסקיןסמסטר א'הד'00:00–00:00
0691181701 - סטטיסטיקה לגיאוגרפים (תאריך בחינה)
גב מיכל בן נוח טליטמן סמסטר א'שיעורד'10:00–13:00יד אבנר 120
0691181702 - סטטיסטיקה לגיאוגרפים (תאריך בחינה)
מר מנדל לירןסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00יד אבנר 232
0691181703 - סטטיסטיקה לגיאוגרפים (תאריך בחינה)
מר מנדל לירןסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00יד אבנר 232
0691160601 - מבוא לגיאואינפורמטיקה - היבטים של מיפוי וחישה מרחוק (תאריך בחינה)
ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקי
מר ניר פולמן
סמסטר א'שו"תד'14:00–16:00יד אבנר 120
0691150901 - מבוא למדעי כדור הארץ* (תאריך בחינה)
פרופ' דרור אבישר
גב' מירב ברקת
סמסטר א'שו"תב'08:00–10:00יד אבנר 120
פרופ' דרור אבישר
גב' מירב ברקת
סמסטר א'שו"תד'08:00–10:00יד אבנר 120
*+ יומיים סיור לשטח
0691150301 - מבוא לאקלים ובעיות הסובב* (תאריך בחינה)
פרופ' עודד פוצטר
מר משה מנדלמילך
סמסטר ב'שו"תב'14:00–16:00יד אבנר 120
פרופ' עודד פוצטר
מר משה מנדלמילך
סמסטר ב'שו"תד'18:00–20:00יד אבנר 120
*+ יום סיור לשרות המטארולוגי
0691140701 - מרחב, מקום סביבה: מבוא לסביבת האדם (תאריך בחינה)
פרופ' יובל פורטוגלי
מר איל פדר
סמסטר ב'שו"תד'14:00–18:00יד אבנר 120
0691120001 - שיטות מחקר כמותיות* (תאריך בחינה)
גב' מרינה טוגרסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00יד אבנר 120
*דרישת קדם - סטטיסטיקה לגיאוגרפים

שנה ב'

שיעורים מתודולוגיים ושיעורי חובה

0691229201 - גיאוגרפיה של המזרח התיכון (תאריך בחינה)
ד"ר אמנון קרטיןסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00יד אבנר 120
0691240001 - שיטות מחקר איכותניות (תאריך בחינה)
ד"ר טלי חתוקה
מר יונתן גת
סמסטר ב'שו"תג'12:00–14:00יד אבנר 115
0691202001 - מיומנויות במחקר וכתיבה מדעית (תאריך בחינה)
ד"ר דניאל מישורי
מר איל פדר
סמסטר ב'שו"תג'16:00–18:00יד אבנר 232

שיעורי יסוד*

* דרישות קדם - השלמת מבוא בתחום שיעור היסוד
0691223401 - יסודות הגיאוגרפיה ההיסטורית (תאריך בחינה)
מר ירון בלסלבסמסטר א'שו"תג'12:00–14:00יד אבנר 232
0691211801 - יסודות הגיאוגרפיה הכלכלית (תאריך בחינה)
ד"ר משה גבעוני
מר אמיר פדר ראובן
סמסטר א'שו"תד'10:00–12:00יד אבנר 115
מר אמיר פדר ראובן סמסטר א'תרגילד'12:00–14:00יד אבנר 013
* התרגיל לא נכלל במניין השעות
0691291801 - יסודות החישה מרחוק* (תאריך בחינה)
ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקיסמסטר א'שו"תב'16:00–18:00יד אבנר 115
* פעם בשבועיים יינתן השיעור בכיתה 227
* יש לקחת במקביל:
* מבוא לגיאואינפורמטיקה - היבטים של מיפי וחישה מרחוק'
* והקורס יסודות כימיה ופיזיקה לגיאוגרפיה פיזית
0691226401 - יסודות גיאוגרפיה עירונית (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה צפריר-ראובןסמסטר א'שו"תג'10:00–12:00יד אבנר 115
0691226501 - יסודות גיאוגרפיה פוליטית* (תאריך בחינה)
ד"ר אמנון קרטיןסמסטר א'שו"ת00:00–00:00
* הקורס לא יינתן בשנת הלימודים תשע"ו
0691238801 - יסודות כימיה ופיזיקה לגיאוגרפיה פיזית (תאריך בחינה)
מר ירון עוגןסמסטר א'שו"תב'14:00–16:00יד אבנר 120
0691227701 - יסודות גיאוגרפיה חברתית-תרבותית* (תאריך בחינה)
פרופ' טובי פנסטרסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00יד אבנר 115
* הקורס פתוח לתלמידי שנה א'
* תלמידים שהשלימו את המבוא לגיאוגרפיה
* חברתית-תרבותית (0691.1588.01) לא יכולים
* לקחת קורס זה שנית
0691274801 - יסודות שינויי אקלים* (תאריך בחינה)
פרופ' הדס סערוניסמסטר ב'שו"תג'08:00–10:00יד אבנר 115
*דרישת קדם- מבוא לאקלים ובעיות הסובב
0691229801 - יסודות ההידרוגיאולוגיה* (תאריך בחינה)
פרופ' דרור אבישרסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00יד אבנר 120
*דרישת קדם - מבוא למדעי כדור הארץ

שיעורי בחירה (שנים ב' ו-ג')*

* דרישות קדם - השלמת מבוא בתחום שיעור הבחירה
* ניתן להוסיף קורסי בחירה מרשימת קורסי היסוד

שיעורי בחירה (שנים ב' וג'): גיאואינפורמטיקה

0691200101 - גיאואינפורמטיקה - מערכות מידע גיאוגרפיות (ממ"ג א') (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק בננסוןסמסטר א'שו"תג'16:00–18:00יד אבנר 120
0691200102 - גיאואינפורמטיקה - מערכות מידע גיאוגרפיות (ממ"ג א') (תאריך בחינה)
מר ניר פולמןסמסטר א'תרגילג'18:00–20:00יד אבנר 227
0691200103 - גיאואינפורמטיקה - מערכות מידע גיאוגרפיות (ממ"ג א') (תאריך בחינה)
מר ניר פולמןסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00יד אבנר 227
0691200201 - מערכות מידע גיאוגרפיות מתקדמות (ממ"ג ב')* (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק בננסוןסמסטר ב'שו"תד'16:00–18:00יד אבנר 227
* דרישת קדם - מבוא לגיאואינפורמטיקה +ממ"ג א'
* מוכר לתואר שני
0691200201 - מערכות מידע גיאוגרפיות מתקדמות (ממ"ג ב') -תרגול (תאריך בחינה)
מר ניר פולמןסמסטר ב'תרגילד'18:00–20:00יד אבנר 227
0691286201 - מודלים מתמטיים בגיאוגרפיה (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק בננסוןסמסטר ב'שו"תג'12:00–14:00יד אבנר 227
* דרישת קדם- מבוא למערכות מידע גיאוגרפיות (ממ"ג א')
* מוכר לתואר שני
0691293501 - חישה מרחוק בסביבה עירונית* (תאריך בחינה)
ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקיסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00יד אבנר 232
* פעם בחודש יינתן השיעור בכיתה 227
* דרישת קדם - יסודות החישה מרחוק
* מוכר לתואר שני
0691225501 - ניהול ושימוש בבסיסי מידע לוויני למחקר סביבתי (תאריך בחינה)
ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקיסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00יד אבנר 227
* דרישת קדם - יסודות החישה מרחוק
* מוכר לתואר שני

שיעורי בחירה (שנים ב' וג'): אקלים, קרקע ומשאבי מים

0691267001 - מטאורולוגיה סינופטית* (תאריך בחינה)
פרופ' הדס סערוני
מר אלון שמש
סמסטר א'שו"תב'08:00–10:00יד אבנר 115
* דרישת קדם - מבוא לאקלים ובעיות הסובב
* מוכר לתואר שני
0691287001 - קרקעות ישראל* (תאריך בחינה)
פרופ' איל בן - דורסמסטר 'שו"ת00:00–00:00
* דרישת קדם- מבוא למדעי כדור הארץ
* הקורס לא יינתן בשנה"ל תשע"ו
0691230001 - אקלים א"י* (תאריך בחינה)
פרופ' הדס סערוניסמסטר 'שו"ת00:00–00:00
* דרישת קדם - מבוא לאקלים ובעיות הסובב
* לא יינתן בשנה"ל תשע"ו
* מוכר לתואר שני
0691254401 - אזורי אקלים ע"פ כדור הארץ* (תאריך בחינה)
פרופ' הדס סערוניסמסטר ב'שו"תב'08:00–10:00יד אבנר 115
* דרישת קדם - מבוא לאקלים ובעיות הסובב
* מוכר לתואר שני
0691299301 - יישומי מטאורולוגיה בעידן של שינוי אקלימי* (תאריך בחינה)
ד"ר ברוך זיוסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00יד אבנר 115
* דרישת קדם - מבוא לאקלים ובעיות הסובב
* מוכר לתואר שני
0691291201 - כלים כימיים ישומיים במי תהום* (תאריך בחינה)
פרופ' דרור אבישרסמסטר ב'שו"תד'08:00–10:00יד אבנר 232
* דרישת קדם- מבוא למדעי כדור הארץ
* דרישת קדם - מבוא להידרוגיאולוגיה
* מוכר לתואר שני
0691217801 - חופי הים התיכון של ישראל* (תאריך בחינה)
ד"ר צבי רוןסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00יד אבנר 115
* +3 ימי סיור
0691286001 - יחסי גומלין בין קרקע וסביבה בישראל* (תאריך בחינה)
פרופ' איל בן - דורסמסטר 'שו"ת00:00–00:00
* דרישת קדם מומלצת - קרקעות ישראל
* הקורס לא יינתן בשנה"ל תשע"ו
* מוכר לתואר שני

שיעורי בחירה (שנים ב' וג'): עיר, סביבה ותכנון (כולל היסטורית

0691211701 - צדק חברתי וסביבתי* (תאריך בחינה)
ד"ר דניאל מישורי סמסטר א'שו"תג'08:00–10:00יד אבנר 232
* כולל שלושה סיורים
0691247701 - גיאוגרפיה רפואית (תאריך בחינה)
פרופ' מיכה הופסמסטר א'שו"תד'14:00–16:00יד אבנר 115
0691290201 - גיאוגרפיה קוגניטיבית* (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק אומרסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00יד אבנר 115
* דרישת קדם: מבוא לסביבת האדם
0691292901 - גיאוגרפיה היסטורית סביבתית בעת החדשה (תאריך בחינה)
מר ירון בלסלבסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00יד אבנר 013
* מוכר לתואר שני
0691247801 - סוגיות בתכנון תחבורה* (תאריך בחינה)
ד"ר משה גבעוניסמסטר ב'שו"תב'14:00–16:00יד אבנר 115
* דרישת קדם - יסודות הגיאוגרפיה הכלכלית
0691258901 - המשמעות התרבותית של נופים (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק שנלסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00יד אבנר 232
0691225001 - אתיקה סביבתית (תאריך בחינה)
ד"ר דניאל מישורי סמסטר א'שו"תא'12:00–14:00יד אבנר 232
0691252701 - תכנון עירוני (תאריך בחינה)
ד"ר טלי חתוקהסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00יד אבנר 115
* דרישת קדם- מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה
* או יסודות הגיאוגרפיה העירונית
* מוכר לתואר שני
0691252101 - תכנון מרחבי בישראל* (תאריך בחינה)
פרופ' טובי פנסטרסמסטר א'שו"תד'14:00–16:00יד אבנר 232
* מוכר לתואר שני
0691228901 - טריטוריה, אדמה וקרקע בעידן הפוסט מודרני (תאריך בחינה)
ד"ר אמנון קרטיןסמסטר ב'שו"תא'16:00–18:00יד אבנר 115
0691210001 - גיאוגרפיה של תעופה* (תאריך בחינה)
ד"ר משה גבעוניסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00יד אבנר 013
* דרישת קדם - יסודות הגיאוגרפיה הכלכלית
* מוכר לתואר שני
0691234501 - עיר ופרבר (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה צפריר-ראובןסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00יד אבנר 115
*דרישת קדם - גיאוגרפיה עירונית
0691256901 - סכנות סביבתיות בעיר (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק שנלסמסטר ב'שו"תד'16:00–18:00יד אבנר 104
0691244501 - גיאוגרפיה חברתית של העיר* (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק אומרסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00יד אבנר 115
* דרישת קדם-יסודות הגיאוגרפיה העירונית
* מוכר לתואר שני

שנה ג'

"מחנה" מחקר

0691300101 - פרויקט מחקר בגיאוגרפיה* (תאריך בחינה)
ד"ר משה גבעוניסמסטר ב'פרויקטב'12:00–14:00יד אבנר 012
* קורס חובה למסלול חד חוגי וקורס בחירה למסלול דו-חוגי
* (4 ש"ס נ"ז לתלמיד)

סמינריונים

* דרישת קדם - שיטות מחקר
0691388801 - גיאוגרפיה עירונית* (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יצחק אומרסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00יד אבנר 012
פרופ' יצחק אומרסמסטר ב'סמינרא'12:00–14:00יד אבנר 012
* דרישת קדם - מרחב, מקום, סביבה: מבוא לסביבת האדם
0691389901 - מים וסביבה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דרור אבישרסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00יד אבנר 012
פרופ' דרור אבישרסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00יד אבנר 012
0691356801 - ניידות תחבורה וקיימות* (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר משה גבעוניסמסטר 'סמינר00:00–00:00
* דרישת קדם- יסודות הגיאוגרפיה הכלכלית
* הקורס לא יינתן בשנה"ל תשע"ו
0691362001 - נושאים נבחרים באקלים* (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' הדס סערוניסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00יד אבנר 115
פרופ' הדס סערוניסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00יד אבנר 115
* דרישת קדם - מבוא לאקלים ובעיות הסובב
0691335501 - תכנון ושונות בעיר היזמית* (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' טובי פנסטרסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00יד אבנר 104
* דרישת קדם - תכנון מרחבי בישראל או תכנון עירוני
0691311801 - חישה מרחוק ומערכות מידע גיאוגרפיות* (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקיסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00יד אבנר 012
ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקיסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00יד אבנר 012
* פעם בשבועיים יתקיים השיעור בכיתה 227
* דרישת קדם - יסודות החישה מרחוק או
* הקורס מערכות מידע גיאוגרפיות מתקדמות (ממ"ג ב' 0691.200201

תואר שני

* קורסי חובה
0691428801 - סמינר מחלקתי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יצחק בננסוןסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00יד אבנר 120
* אחת לשבועיים
0691428901 - סמינר מחלקתי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקיסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00יד אבנר 120
* אחת לשבועיים
0691469901 - זרמים מתודולוגיים בגיאוגרפיה (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק שנלסמסטר א'שו"תג'12:00–14:00יד אבנר 115
0691488401 - שיטות מחקר איכותניות מתקדמות (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק שנלסמסטר א'שו"תג'10:00–12:00יד אבנר 232
0691484201 - שיטות מחקר כמותיות מתקדמות* (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק בננסוןסמסטר ב'שו"תג'16:00–18:00יד אבנר 227
* דרישת קדם-שיטות מחקר כמותיות

גיאואינפורמטיקה

0691443401 - תיאוריה ופרקטיקה בחישה מרחוק של הסביבה* (תאריך בחינה)
ד"ר אנה ברוקסמסטר א'שו"סב'16:00–18:00יד אבנר 227
* דרישת קדם - קורס יסודות החישה מרחוק
* (4 ש"ס נ"ז לתלמיד)
0691443401 - תיאוריה ופרקטיקה בחישה מרחוק של הסביבה* (תאריך בחינה)
ד"ר אנה ברוקסמסטר א'תרגילב'13:00–14:00יד אבנר 227
0691442601 - ניטור זיהום אוויר בחישה מרחוק* (תאריך בחינה)
ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקיסמסטר א'שו"סב'18:00–20:00יד אבנר 115
* דרישת קדם - יסודות החישה מרחוק
0691411701 - חידושים במודלים גיאוגרפיים (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק בננסוןסמסטר א'שו"סג'12:00–14:00יד אבנר 012
0691424401 - ניתוח טופולוגי של מערכת מידע גיאוגרפית* (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק אומרסמסטר א'שו"סג'10:00–12:00יד אבנר 012
* דרישת קדם:
*גיאואינפורמטיקה - מערכות מידע גיאוגרפיות (ממ"ג א')
0691477201 - קבלת החלטות מרחביות בעזרת GIS (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק בננסוןסמסטר 'שו"ס00:00–00:00
* דרישת קדם- גיאואינפורמטיקה - מערכות מידע גיאוגרפיות
*(ממ"ג א')
* הקורס לא יינתן בשנה"ל תשע"ו
0691449301 - היבטים תיאורטיים ויישומיים של הקמת מערכות מידע גיאוגרפיות* (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק בננסוןסמסטר ב'שו"סד'14:00–16:00יד אבנר 104
* דרישת קדם- גיאואינפורמטיקה - מערכות מידע גיאוגרפיות
*(ממ"ג א')
0691431201 - ישומים בחישה מרחוק של הסביבה* (תאריך בחינה)
פרופ' איל בן - דורסמסטר ב'שו"ס00:00–00:00
* דרישת קדם:
*תיאוריה ופרקטיקה בחישה מרחוק של הסביבה
* הקורס לא יינתן בשה"ל תשע"ו
0691488201 - שימוש בלווין MODIS למיפוי תופעות סביבתיות (תאריך בחינה)
ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקיסמסטר ב'שו"סב'14:00–16:00יד אבנר 227

אקלים, קרקע, משאבי מים וסביבה

0691462501 - תכנון תואם אקלים וסביבה* (תאריך בחינה)
פרופ' עודד פוצטרסמסטר א'שו"סד'16:00–18:00יד אבנר 013
* דרישת קדם - מבוא לאקלים
0691448401 - התפתחות הכשרת הקרקע באזורים הרריים בא"י (תאריך בחינה)
ד"ר צבי רוןסמסטר א'שו"סג'16:00–18:00יד אבנר 104
0691443301 - אירועי מזג אוויר קיצוניים והקשרם הסביבתי א'-ההיבט הגלובלי* (תאריך בחינה)
פרופ' הדס סערוניסמסטר א'שו"סג'08:00–10:00יד אבנר 115
* דרישת קדם - מבוא ולאלים ובעיות הסובב
0691443501 - אירועי מזג אוויר קיצוניים והקשרם הסביבתי ב'- ההיבט המקומי* (תאריך בחינה)
פרופ' הדס סערוניסמסטר 'שו"ס00:00–00:00
* דרישת קדם - מבוא לאקלים ובעיות הסובב
* הקורס לא יינתן בשנת הלימודים תשע"ו
0691418601 - סוגיות בזיהום מים- מקורות, תהליכים ומנגנונים (תאריך בחינה)
פרופ' דרור אבישרסמסטר א'שו"סב'14:00–16:00יד אבנר 013
0691436201 - סוגיות בטיפול במים וטיפול במים ושפכים (תאריך בחינה)
פרופ' דרור אבישרסמסטר ב'שו"סב'16:00–18:00יד אבנר 232
0691462601 - סדנה בתכנון אקלימי-סביבתי* (תאריך בחינה)
פרופ' עודד פוצטרסמסטר ב'סדנהד'16:00–18:00יד אבנר 012
* דרישת קדם - תכנון תואם אקלים וסביבה
* + 2 קורסי בחירה נוספים בתכנון

סביבה ותכנון עירוני

0691486901 - פרוייקט יישומי: בניית חבילת מדיניות לקידום תחבורה בת קיימא* (תאריך בחינה)
ד"ר משה גבעוניסמסטר א'פרויקטב'16:00–20:00יד אבנר 012
* נדרש הקורס ניידות תחבורה וקיימות במקביל
0691426601 - ניידות תחבורה וקיימות (תאריך בחינה)
ד"ר משה גבעוניסמסטר א'שו"סב'14:00–16:00יד אבנר 115
0691436601 - נחלת הכלל (תאריך בחינה)
ד"ר דניאל מישורי סמסטר א'שו"סג'18:00–20:00יד אבנר 012
* דרישות קדם- שיטות מחקר איכותניות מתקדמות
*או שיטות מחקר איכותניות
* תכנון עירוני או תכנון מרחבי בישראל
0691401101 - תיאוריות בתכנון ועיצוב עירוני* (תאריך בחינה)
פרופ' יובל פורטוגליסמסטר א'שו"סג'16:00–18:00יד אבנר 115
0691452201 - חוקי תכנון ובניה: היבטים משפטיים וכלכליים (תאריך בחינה)
ד"ר בועז ברזיליסמסטר א'שו"סד'18:00–20:00יד אבנר 115
0691417401 - אתגרים תכנוניים: הדינמיקה בין העיר לתעשייה בתחילת המאה ה-21* (תאריך בחינה)
ד"ר טלי חתוקהסמסטר ב'שו"סג'10:00–12:00יד אבנר 104
*דרישת קדם: שני קורסים בתכנון
0691491901 - גיאופוליטיקה של מים (תאריך בחינה)
ד"ר אמנון קרטיןסמסטר ב'שו"סב'18:00–20:00יד אבנר 115
0691436001 - התנהגות מרחבית בסביבה עירונית* (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק אומרסמסטר ב'שו"סג'16:00–18:00יד אבנר 115
* דרישת קדם- ניתוח טופולוגי של מערכת גיאוגרפית
0691489901 - ויכוחים בתיאוריות מתקדמות בתכנון (תאריך בחינה)
ד"ר טלי חתוקהסמסטר ב'שו"סד'16:00–18:00יד אבנר 213
* דרישת קדם- תכנון עירוני או תכנון מרחבי בישראל
0881600501 - אוטופיה כמתודולוגיה חשיבה ותכנון (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טלי חתוקהסמסטר ב'סמינרד'08:00–12:00יד אבנר 104
0691417501 - סוגיות בקיימות (תאריך בחינה)
ד"ר דניאל מישורי סמסטר ב'שו"סג'18:00–20:00יד אבנר 012
0691411001 - תרחישים לתחבורה וניידות* (תאריך בחינה)
ד"ר משה גבעוניסמסטר ב'סדנהג'12:00–14:00יד אבנר 104
* דרישת קדם - תחבורה, ניידות וקיימות
0691439901 - פרויקט יישומי: צמיחת אזורי תפקוד בעיר* (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק אומרסמסטר ב'פרויקטג'10:00–14:00יד אבנר 012
* דרישת קדם- התנהגות מרחבית בסביבה עירונית
0691418401 - המרחב החברתי בעיר (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק שנלסמסטר ב'שו"סד'12:00–14:00יד אבנר 104
0691446501 - אסתטיקה סביבתית* (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק שנלסמסטר 'שו"ס00:00–00:00
* הקורס לא יינתן בשנה"ל תשע"ו
0691485101 - פרויקט יישומי: תכנון, דיור וצדק חברתי ומרחבי (תאריך בחינה)
פרופ' טובי פנסטרסמסטר ב'פרויקטב'12:00–16:00יד אבנר 104
* דרישת קדם- תכנון עירוני או תכנון מרחבי בישראל
0691433401 - אפידמיולוגיה סביבתית (תאריך בחינה)
פרופ' מיכה הופסמסטר ב'שו"סד'14:00–16:00יד אבנר 115
0691999701 - בחינת גמר בעל פה (תאריך בחינה)
סמסטר א' 00:00–00:00
0691999702 - בחינת גמר בעל פה (תאריך בחינה)
סמסטר ב' 00:00–00:00

תואר שלישי

0691555901 - סמינר דוקטורנטים: חקר המרחב והסביבה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יצחק שנלסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00יד אבנר 104

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח