בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום ד' 15.5.16, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 18.9.16

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
עבודה   דור הרשת: תרבות המסכים בחייהם של ילדים ובני נוער   ד"ר קמפף רונית   מועד א : 17/02/2016 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00

עבודה   טלויזיה וילדים בעידן של ריבוי מסכים   ד"ר ברק-ברנדס סיגל   מועד א : 17/02/2016 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00

עבודה   לקרוא תמונה: איור בספרות ילדים   גב' אורנה גרנות   מועד א : 17/02/2016 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
עבודה   מו"לות לילדים   ד"ר רימה שיכמנטר   מועד א : 13/07/2016 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00

עבודה   תרבות הילד ויצירת התרבות העברית החדשה 1905-1880   ד"ר בשמת אבן-זהר   מועד א : 13/07/2016 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00


בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח