חטיבות

1. השיעורים (בהיקף של 2 ש"ס) בחוג להיסטוריה כללית פתוחים בפני תלמידים המבקשים ללמוד בחטיבות השלמה. תנאי ההשתתפות בקורסים זהים לאלה של תלמידי החוג.

2. הקבצי הלימודים של החוג המיועדים לתלמידי התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח מפורטים בידיעון במסגרת התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח