לימודי שפה זרה שנייה

 (מודרנית או עתיקה)

כל המגמות בחוג מחייבות את תלמידי המסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר) להגיע לרמת פטור בשפה זרה שנייה.  במגמה למקרא חלה חובת לימוד השפות העתיקות אכדית או יוונית קלאסית (או – במקרים מסוימים – ערבית קלאסית) על תלמידי המסלול המחקרי. על תלמידי המסלול העיוני (ללא עבודת גמר) במגמה למקרא חלה חובת לימוד בקורס "ספרות מסופוטמית " בהיקף של 4 ש"ס. מטרת הקורס להעמיק את ידיעות התלמיד בעולם המקרא, ובמסגרתו נלמדים יסודות השפה האכדית. 4 ש"ס אלו נמנות בכלל שעות החובה של תלמידי המסלול העיוני והמחקרי במגמה למקרא.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח