מגמות הלימוד

במסגרת התואר השני החוג ללימודי התרבות העברית מציע ארבע מגמות לימוד:

1. הלשון העברית

2. בלשנות שמית

3. מקרא

4.  פילוסופיה יהודית ספרות חז"ל וקבלה - הלומדים במגמה זו יתמחו בשניים מתוך שלושת מדורי ההתמחות: העת העתיקה: בית שני וחז"ל, ימי הביניים: פילוסופיה יהודית וקבלה, העת החדשה: חסידות והגות מודרנית.

(לפירוט הנושאים הנלמדים במדורים אלו ראו בלימודי התואר הראשון)

החוג מציע תכנית ייחודית למבקשים ללמוד תואר שני בתלמוד, התכנית מפורטת בידיעון החוג.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח