בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום ד' 15.5.16, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 18.9.16

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   אמצעי התקשורת בעולם הערבי   מר יובל דגן   מועד א : 18/01/2016 בשעה : 13:30 ; בחדר מחשבים

מועד ב : 16/02/2016 בשעה : 09:00 ; בחדר מחשבים

בחינה   טקסטים פוליטיים -דתיים   ד"ר לאה קינברג   18/01/2016  13:30  18/02/2016  09:00 
בחינה   פצע, חבורה ומכה טרייה- רפואה ואתיקה בחברות מוסלמיות   פרופ' מירי שפר-מוסנזון   20/01/2016  13:00  21/02/2016  09:00 
בחינה   סביבה ואיכות סביבה במזה"ת   פרופ' מירי שפר-מוסנזון   21/01/2016  09:00  22/02/2016  09:00 
בחינה   תולדות הסכסוך הישראלי-ערבי   פרופ' ברוס מדי ויצמן   22/01/2016  09:00  24/02/2016  09:00 
בחינה   דור שלם דורש שינוי - צעירים,מחאה וצדק חברתי במזה"ת   ד"ר מירה צורף   24/01/2016  09:00  28/02/2016  16:00 
בחינה   איראן, מהקאג'רים לאסלאם   פרופ' מאיר ליטבק   25/01/2016  13:00  28/02/2016  16:00 
בחינה   מבוא לצופיות   ד"ר אירית בק   26/01/2016  09:00  04/03/2016  09:00 
בחינה   תרבות פופולרית במזה"ת   ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבור   27/01/2016  09:00  04/03/2016  09:00 
בחינה   ההיסטוריה של ירדן   ד"ר יואב אלון   28/01/2016  13:00  06/03/2016  16:00 
בחינה   המאה הפלסטינית   ד"ר הראל חורב   29/01/2016  09:00  11/03/2016  09:00 
בחינה   ירושלים מן הכיבוש העוס'מאני לתקופת המנדט הבריטי   ד"ר אבנר וישניצר   31/01/2016  09:00  06/03/2016  16:00 
בחינה   מבוא ללימודי אפריקה   פרופ' גליה צבר   31/01/2016  13:00  11/03/2016  09:00 
בחינה   המזה"ת מהעיתונות המודפסת לתרבות המדיה הדיגיטלית   ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבור   01/02/2016  13:00  18/03/2016  09:00 
בחינה   מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה   פרופ' עוזי רבי   01/02/2016  09:00  18/03/2016  09:00 
בחינה   מבוא להיסטוריה חברתית של המזה"ת   ד"ר און ברק   03/02/2016  09:00  20/03/2016  16:00 
בחינה   בין אחדות לפירוד - המערכת הערבית המדינתית   פרופ' ברוס מדי ויצמן   04/02/2016  09:00  27/03/2016  16:00 
בחינה   תרגיל לדת ולתרבות האסלאם   ד"ר נורית צפריר   04/02/2016  09:00  04/03/2016  09:00 
בחינה   תרגיל בחקר אפריקה**   גב' הדס סופר   07/02/2016  09:00  20/03/2016  16:00 
בחינה   האחים המוסלמים מחסן אל בנא עד מוחמד מורסי   ד"ר מירה צורף   09/02/2016  09:00  27/03/2016  16:00 
בחינה   מצרים בעת החדישה   ד"ר און ברק   10/02/2016  09:00  13/03/2016  16:00 
בחינה   תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה   ד"ר אבנר וישניצר ,ד"ר מירה צורף ,ד"ר יואב אלון   10/02/2016  09:00  27/03/2016  16:00 
בחינה אמריקאית   מבוא לתולדות הערבים והאסלאם   פרופ' מירי שפר-מוסנזון   מועד א : 22/01/2016 בשעה : 09:00 ; בחינה אמריקאית

מועד ב : 23/02/2016 בשעה : 09:00 ;

בחינה אמריקאית   מבוא לדת ולתרבות האסלאם   ד"ר לאה קינברג   מועד א : 28/01/2016 בשעה : 09:00 ; בחינה אמריקאית

מועד ב : 13/03/2016 בשעה : 16:00 ; בחינה אמריקאית

בחינה אמריקאית   יהודים, ישראלים ושאלת ירושלים באסלאם   ד"ר לאה קינברג   מועד א : 08/02/2016 בשעה : 09:00 ; בחינה אמריקאית

מועד ב : 18/03/2016 בשעה : 09:00 ; בחינה אמריקאית

בחינת בית   אפריקה בראי הקולנוע   פרופ' גליה צבר   מועד א : 25/01/2016 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינות עד לתאריך 28.1.16 בשעה 13:00 למזכירות תכנית אפריקה

מועד ב : 06/03/2016 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינות עד לתאריך 9.3.16 בשעה 13:00 למזכירות תכנית אפריקה

עבודה   גיאופוליטיקה איזורית   פרופ' עוזי רבי   מועד א : תאריך ההגשה ייקבע ע"י המרצה

עבודה   כתבי מפתח   ד"ר און ברק   מועד א : תאריך ההגשה ייקבע ע"י המרצה

עבודה   עבודה ואחרי העבודה   ד"ר אבנר וישניצר   מועד א : תאריך ההגשה ייקבע ע"י המרצה

עבודה   תרגיל בכתיבת עבודות**   ד"ר מירה צורף   מועד א : תאריך ההגשה ייקבע ע"י המרצה

עבודה   לחיות כאישה באסלאם   ד"ר לאה קינברג   מועד א : 06/03/2016 בשעה : 09:00 ; יש לשלוח את העבודה במייל למרצה

עבודה   לחיות כמוסלמי בעולם מערבי   ד"ר לאה קינברג   מועד א : 06/03/2016 בשעה : 09:00 ; יש שלוח את העבודה במייל למרצה.

בחינת ביניים   ערבית למתחילים   גב' עדנה דהרי - דוידוביץ ,ד"ר עירית גטרויר   19/01/2016  09:00  18/02/2016  09:00 
בחינת ביניים   ערבית למתקדמים   מר אילן רובין ,גב' עדנה דהרי - דוידוביץ   מועד א : 19/01/2016 בשעה : 09:00 ; הבחינה מתקיימת בכיתת מחשבים.

מועד ב : 18/02/2016 בשעה : 09:00 ; הבחינה מתקיימת בכיתת מחשבים.

בחינת ביניים   פרסית למתחילים   ד"ר מרים נסימוב   19/01/2016  13:00  23/02/2016  09:00 
בחינת ביניים   פרסית למתקדמים   ד"ר מרים נסימוב   19/01/2016  13:00  23/02/2016  09:00 

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   סוגיות בהיסטוריה של האסלאם   ד"ר נורית צפריר   13/06/2016  13:30  11/07/2016  09:00 
בחינה   ערבית למתחילים   גב' עדנה דהרי - דוידוביץ ,ד"ר עירית גטרויר   14/06/2016  09:00  10/07/2016  09:00 
בחינה   ערבית למתקדמים   מר אילן רובין ,גב' עדנה דהרי - דוידוביץ   מועד א : 14/06/2016 בשעה : 09:00 ; הבחינה מתקיימת בכיתת מחשבים.

מועד ב : 10/07/2016 בשעה : 09:00 ; הבחינה מתקיימת בכיתת מחשבים.

בחינה   דת ופוליטיקה במזה"ת   פרופ' מאיר ליטבק   16/06/2016  09:00  14/07/2016  09:00 
בחינה   איראן בעת החדישה   ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבור   17/06/2016  09:00  17/07/2016  09:00 
בחינה   מדע וטכנולוגיה בעולם האסלאם   פרופ' מירי שפר-מוסנזון   20/06/2016  09:00  18/07/2016  09:00 
בחינה   פרסית למתחילים   ד"ר מרים נסימוב   21/06/2016  13:00  21/07/2016  09:00 
בחינה   פרסית למתקדמים   ד"ר מרים נסימוב   21/06/2016  13:00  21/07/2016  09:00 
בחינה   תרגיל לדת ולתרבות האסלאם   ד"ר לאה קינברג   21/06/2016  09:00  24/07/2016  09:00 
בחינה   המוסיקה של המזה"ת ואפריקה   ד"ר משה מורד   22/06/2016  09:00  22/07/2016  09:00 
בחינה   אנרגיה ואימפריה   ד"ר און ברק   23/06/2016  09:00  28/07/2016  09:00 
בחינה   תורכיה המודרנית   פרופ' איימי סינגר   24/06/2016  09:00  25/07/2016  09:00 
בחינה   ערבית חדשותית   מר יובל דגן   מועד א : 26/06/2016 בשעה : 09:00 ; הבחינה מתקיימת בכיתת מחשבים.

מועד ב : 02/08/2016 בשעה : 09:00 ; הבחינה מתקיימת בכיתת מחשבים.

בחינה   צמיחתן של מדינות וקהילות פוליטיות: מרוקו, אלג'יר ותוניס   פרופ' ברוס מדי ויצמן   28/06/2016  09:00  29/07/2016  09:00 
בחינה   תרגיל לתולדות האימפריה העות'מאנית   ד"ר אבנר וישניצר   29/06/2016  09:00  28/07/2016  09:00 
בחינה   איראן, ישראל והעולם הערבי   פרופ' עוזי רבי   30/06/2016  09:00  31/07/2016  09:00 
בחינה   הלאומיות במזה"ת: פריחה ושקיעה?   פרופ' מאיר ליטבק   03/07/2016  09:00  01/08/2016  09:00 
בחינה   תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה   ד"ר מירה צורף ,פרופ' מירי שפר-מוסנזון   03/07/2016  09:00  04/08/2016  09:00 
בחינה   סעודיה - על פרשת דרכים   ד"ר מיכל יערי   04/07/2016  09:00  03/08/2016  09:00 
בחינה   נשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה   ד"ר אירית בק   05/07/2016  09:00  04/08/2016  09:00 
בחינה   מבוא למשפט מוסלמי   ד"ר נורית צפריר   06/07/2016  09:00  05/08/2016  09:00 
בחינה אמריקאית   מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית   פרופ' איימי סינגר   מועד א : 17/06/2016 בשעה : 09:00 ; בחינה אמריקאית

מועד ב : 18/07/2016 בשעה : 09:00 ; בחינה אמריקאית

בחינה אמריקאית   תרגיל תולדות הערבים והאסלאם   ד"ר לאה קינברג   מועד א : 24/06/2016 בשעה : 09:00 ; בחינה אמריקאית

מועד ב : 21/07/2016 בשעה : 09:00 ; בחינה אמריקאית

עבודה   גיאופוליטיקה איזורית   פרופ' עוזי רבי   מועד א : תאריך ההגשה ייקבע ע"י המרצה

עבודה   קולוניאליזם ושיטור: המקרה של משטרת המנדט   ד"ר יואב אלון   מועד א : תאריך ההגשה ייקבע ע"י המרצה

עבודה   תרגיל בכתיבת עבודות   ד"ר אבנר וישניצר   מועד א : תאריך ההגשה ייקבע ע"י המרצה

עבודה   תרגיל בכתיבת עבודות   ד"ר יואב אלון   מועד א : תאריך ההגשה ייקבע ע"י המרצה

עבודה   תרגיל בכתיבת עבודות   ד"ר מירה צורף   מועד א : תאריך ההגשה ייקבע ע"י המרצה

עבודה   דברים שרואים מכאן לא רואים משם-קולנוע במזה"ת כערוץ לביקורת ח   ד"ר מירה צורף   מועד א : 27/07/2016 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות החוג עד השעה 13:00.

עבודה   האסלאם הקלאסי בעידן המודרני   ד"ר לאה קינברג   מועד א : 07/08/2016 בשעה : 09:00 ; יש לשלוח את העבודה למייל של המרצה


בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח