היקף הלימודים

היקף הלימודים בתכנית גופה הוא 28 ש"ס. לאלה ייתוספו לימודי השלמה בהיקף של 12 ש"ס למי שאינם בעלי תואר ראשון בלשון העברית, ועוד 4 ש"ס למי שאינם בעלי תואר ראשון בספרות (עברית או כללית).

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח