הקבץ מיתוס מיתולוגיות ואגדות

(מסגרת 322)

אחראי: ד"ר מעין מזור

המיתוס הוא מושג חמקמק הבא לאפיין מצב מעורר השראה ובעל משמעות המבוסס לא על הגיון צרוף ואמיתות מוחלטות אלא בעיקר על הקסם, המיסתורין ורגש ההתפעמות. יש הרואים במיתוסים את היפוכה של האמת הלוגית והרציונלית פרי המודרניזם, ויש הרואים במיתוסים ובאגדות תוספת הכרחית לעולמו של האדם המודרני. יש גם הטוענים כי המיתוס הוא המרכיב הבסיסי של כל תרבות אנושית וללא מיתוסים מכוננים, מניעים, מובילים, וקובעי חזון, נדונה כל תרבות לאבדון ולהתנוונות. חיי אדם בהיסטוריה ממוקמים בין בריאה שקדמה להיסטוריה וגאולה הנמצאת מעבר לה. לפיכך הכרה ולימוד של סיפורי בריאה וסיפורי גאולה בתרבויות רבות מביאות לידי ביטוי את המיתוסים שנועדו לעגן את הנסיון האנושי ההיסטורי בתחום נשגב וקדוש, וכך להעניק לנסיון זה משמעות.

היחסים בין מיתוסים לבין הדיסציפלינות המדעיות הבונות תורות ידע הם יחסים מורכבים החל משלילת המיתוסים והאגדות כסוג של תודעה כוזבת, דרך התייחסות מורכבת לנוכחותו של המיתוס בכל אידאולוגיה או תורת ידע, ועד לראיית המיתוס כבסיס יציב וכאופק מוחלט שקדם להיסטוריה האנושית אך נמצא גם מעבר לה. בשנים האחרונות התפתח חקר המיתוס כתחום ידע רב תחומי הממוקם בליבן של דיסציפלינות כמו היסטוריה, פילוסופיה, פסיכולוגיה, לימודי דת, קלסיקה, מקרא,  ספרות, אומנות ועוד. מקום מיוחד שמור לתחום הפולקלור, המציע התבוננות שונה במיתוסים, בדרך עיצובם ובתפקודם החברתי: כסיפורים אטיולוגיים, כסיפורים העוסקים בשיח שבין אלים לאדם וכאמנה חברתית המחזקת ומאדירה מבנים היררכיים ותפיסות אידיאולוגיות של קבוצות שונות. הפולקלוריסטיקה מרבה לעסוק  בזיקה שבין מיתוסים ליצירות עממיות אחרות כמו טקסים, תרבות חומרית ואמנות עממית. לפיכך מצאנו לנכון להציע הקבץ בין תחומי המתמקד במיתוסים מיתולוגיות ואגדות, אשר יחשוף את הלומדים לנוכחות המיתוסים בחיינו, לשימוש שאנו עושים בו בהקשרים שונים, לאופני ביטוייו השונים (טקסט, צורה, פסל, גיבור, אנדרטה, דימוי, וכד'), ולמשמעות שנותנים המיתוסים והאגדות לניסיון האנושי.

מבנה ההקבץ:

שיעורי חובה:

4 ש"ס

שיעורי בחירה:

12 ש"ס
 

16 ש"ס
סמינריון או רפראט*:

4 ש"ס
סה"כ

20 ש"ס

 

* אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה בהיקף של 2 ש"ס מהיצע ההקבץ.
תנאי קדם לסמינריון: השלמת כל שיעורי החובה ותרגיל לפיתוח מיומנויות למידה.

לקורסים לחצו כאן.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח