ציון הגמר

ציון הגמר ייקבע לפי השקלול שלהלן:
המסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר)

המסלול העיוני (ללא עבודת גמר)

ציון העבודה הסמינריונית

20%

ציוני העבודות הסמינריוניות

50%

ממוצע ציוני הקורסים

30%

ממוצע ציוני הקורסים

30%

ציון עבודת הגמר

50%

ציון מבחן הגמר

20%

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח