בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום ד' 15.5.16, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 18.9.16

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   המפגש הראשון בין היהדות לאסלאם   פרופ' יורם ארדר   18/01/2016  13:30  14/02/2016  13:00 
בחינה   משפטי נירנברג, השואה והתנועה הציונית   ד"ר רוני שטאובר   21/01/2016  09:00  21/02/2016  09:00 
בחינה   יהודים תחת שלטון הנצרות בימה"ב - א (עד שנת 1100)(קורס חובה)   פרופ' שמחה גולדין   25/01/2016  13:00  28/02/2016  16:00 
בחינה   התנועה הציונית והיישוב היהודי בארץ ישראל, 1917-1881   פרופ' מאיר חזן   28/01/2016  09:00  13/03/2016  16:00 
בחינה   היישוב היהודי בארץ ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה (1099-634)   פרופ' יורם ארדר   01/02/2016  13:00  06/03/2016  16:00 
בחינה   המאבק על הזיכרון: תודעת השואה בישראל בעשור הראשון לקיומה   ד"ר רוני שטאובר   04/02/2016  09:00  27/03/2016  16:00 
בחינה   עצמאות או נכבה? נרטיבים מתחרים 1949-1947   פרופ' מוטי גולני   10/02/2016  09:00  18/03/2016  09:00 
עבודה   מיהודה הלוי ועד דון יצחק אברבנאל   פרופ' אליעזר גוטווירט   מועד א : 07/02/2016 בשעה : 13:00 ; יש לשלוח את העבודה בדוא"ל למרצה ולמזכירת החוג עד השעה 13:00

עבודה   בין קודש לחול: מבוא לתולדות החסידות   פרופ' דוד אסף   מועד א : 08/02/2016 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות החוג עד שעה 13:00.

עבודה   עולמות יהודיים בין כורש למוחמד (קורס חובה)   פרופ' יובל רוטמן   מועד א : 18/02/2016 בשעה : 13:00 ; יש לשלוח את העבודה בדוא"ל למרצה ולמזכירת החוג עד השעה 13:00

עבודה   מוסדות הקהילה בספרד בימי הביניים   פרופ' אליעזר גוטווירט   מועד א : 24/02/2016 בשעה : 13:00 ; יש לשלוח את העבודה בדוא"ל למרצה ולמזכירת החוג עד השעה 13:00

עבודה   "ארון הספרים היהודי": מקורות לחקר תולדות ישראל   ד"ר מעוז כהנא   מועד א : 01/03/2016 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות החוג עד שעה 13:00.

עבודה   פוליטיקה, אידיאולוגיה ומשפט: שסעים ומחלוקות בישראל הצעירה   ד"ר אורית רוזין   מועד א : 08/03/2016 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה במזכירות החוג עד השעה 13:00

עבודה   העיתונות הציונית מראשיתה ועד השואה: שפה, תרבות וחברה   ד"ר רונה יונה   מועד א : 10/03/2016 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות החוג עד שעה 13:00.

עבודה   יחסי ארצות הברית, גרמניה וישראל בצל השואה, 1965-1948   ד"ר רוני שטאובר   מועד א : 16/03/2016 בשעה : 13:00 ; יש לשלוח את העבודה בדוא"ל למרצה ולמזכירת החוג עד השעה 13:00

עבודה   זרמים דתיים: רפורמה, אורתודוקסיה וניאו-אורתודוקסיה בחברה היה   פרופ' שלום רצבי   מועד א : 22/03/2016 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה במזכירות החוג עד השעה 13:00

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   יהודים מואשמים בשיתוף פעולה - "משפטי שואה" באירופה ובישראל   ד"ר רוני שטאובר   20/06/2016  09:00  19/07/2016  09:00 
בחינה   היישוב היהודי בבבל מהכיבוש המוסלמי ועד נפילת החליפות העבאסית   פרופ' יורם ארדר   22/06/2016  13:00  27/07/2016  09:00 
בחינה   היישוב בין שתי מלחמות העולם   פרופ' מאיר חזן   24/06/2016  09:00  21/07/2016  09:00 
בחינה   יהודים תחת שלטון הנצרות בימה"ב - ב (עד שנת 1400)   פרופ' שמחה גולדין   27/06/2016  09:00  01/08/2016  09:00 
בחינה   בונים אומה: חיי היומיום בתקופת המנדט   ד"ר אורית רוזין   30/06/2016  13:00  03/08/2016  09:00 
בחינה   יישובים ואתרים בארץ ישראל בראי גניזת קהיר ומקורות מוסלמיים   פרופ' יורם ארדר   05/07/2016  13:00  27/07/2016  09:00 
בחינה   השפעת השואה על הקמת מדינת ישראל: מיתוס ומציאות   ד"ר רוני שטאובר   07/07/2016  09:00  05/08/2016  09:00 
בחינה אמריקאית   מדינת ישראל בעשור הראשון   ד"ר אורית רוזין   17/06/2016  09:00  15/07/2016  09:00 
בחינת בית   ספרות השו"ת כמקור היסטורי   פרופ' שמחה גולדין   מועד א : 13/06/2016 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה עד 15/06/2016 בשעה 9:00

מועד ב : 11/07/2016 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה עד 13/07/2016 בשעה 9:00

בחינת בית   העימות היהודי-ערבי, 1939-1905   פרופ' מאיר חזן   מועד א : 03/07/2016 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה עד 06/07/2016 בשעה 13:00

מועד ב : 29/07/2016 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה עד 01/08/2016 בשעה 13:00

עבודה   העולם היהודי בעת החדשה (קורס חובה)   ד"ר סקוט אורי   מועד א : 10/07/2016 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות החוג עד שעה 13:00.

עבודה   מפטרוס אלפונסי ועד הדוכס מנקסוס   פרופ' אליעזר גוטווירט   מועד א : 10/07/2016 בשעה : 13:00 ; יש לשלוח את העבודות בדוא"ל למרצה ולמזכירת החוג עד השעה 13:00

עבודה   חיי יום-יום בקהילות ישראל בעת העתיקה   פרופ' יובל רוטמן   מועד א : 17/07/2016 בשעה : 13:00 ; יש לשלוח את העבודה בדוא"ל למרצה ולמזכירת החוג עד השעה 13:00

עבודה   הדפוס העברי ותרבות הספר   ד"ר מעוז כהנא   מועד א : 25/07/2016 בשעה : 13:00 ; יש לשלוח את העבודה בדוא"ל למרצה ולמזכירת החוג עד השעה 13:00

עבודה   יהודי ארצות הברית, 2016-1654: היסטוריה, חברה ותרבות   ד"ר סקוט אורי   מועד א : 31/07/2016 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה במזכירות החוג עד השעה 13:00

עבודה   היצירה היהודית בעת החדשה: שורשים ומגמות   פרופ' שלום רצבי   מועד א : 07/08/2016 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודות במזכירות החוג עד השעה 13:00


בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח